Par tiesībām veikt darbus objektā “Ārējā lifta izbūve Līvupes pamatskolas – attīstības centra ēkai Ezera ielā 53/55, Liepājā (ēkas daļas pārbūve)” (LPP 2020/90)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 8. maijs, 2020
    • 20. maijs, 2020