Par tiesībām veikt darbus objektā “PII “Dzintariņš” elektroapgādes (iekšējo tīklu) atjaunošana A un B korpusos, Dzintaru ielā 90, Liepājā” (LPP 2020/106)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 18. jūnijs, 2020
    • 8. jūlijs, 2020