Par tiesībām veikt darbus objektā “PII “Gailītis” telpu grupu vienkāršota atjaunošana, Muitas ielā 3, Liepājā” (LPP 2020/55)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 12. marts, 2020
    • 25. marts, 2020