Par tiesībām veikt darbus objektā “PII “Mazulītis” elektroapgādes (iekšējo tīklu) atjaunošana A un B korpusos, Dunikas ielā 17, Liepājā”” (LPP 2020/107)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 25. jūnijs, 2020
    • 8. jūlijs, 2020