Par tiesībām veikt darbus objektā “PII “Rūķītis” telpu grupu vienkāršota atjaunošana Apšu ielā 6, Liepājā” (LPP 2020/95)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 21. maijs, 2020
  • 3. jūnijs, 2020
  • 10. jūnijs, 2020