Par tiesībām veikt darbus objektā “PII “Rūķītis” telpu grupu vienkāršota atjaunošana Apšu ielā 6, Liepājā” (LPP 2020/95)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 21. maijs, 2020
    • 3. jūnijs, 2020