Par tiesībām veikt ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un remontdarbus Liepājā (LPP 2019/115)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 12. novembris, 2019
  • 27. novembris, 2019
  • 18. decembris, 2019