Par tiesībām veikt Liepājas pilsētas pludmales kopšanas un uzturēšanas pakalpojumus (LPP 2020/183)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 18. novembris, 2020
    • 22. decembris, 2020