Par tiesībām veikt remontdarbus objektā “Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra ēkas 4 mācību klašu telpu un gaiteņu telpas remonts Uliha ielā 56, Liepājā (LPP 2019/42)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 18. aprīlis, 2019
  • 8. maijs, 2019
  • 29. maijs, 2019

  Piezīmes

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA “Interbūve” (42103054476)
  Līgumcena: EUR 49 773,39, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: No 2019.gada 17.jūnija līdz 2019.gada 20. augustam