Par tiesībām veikt saslauku, atkritumu, nokritušo koku lapu izvešanu no ielām un jūras izskalojumu izvešanu no pilsētas pludmales Liepājā 2020.gadā (LPP 2019/138)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 28. novembris, 2019
  • 11. decembris, 2019
  • 18. decembris, 2019