Par tiesībām veikt ugunsdrošības durvju piegādi un montāžu Liepās pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (LPP 2021/73)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 2. jūnijs, 2021
    • 16. jūnijs, 2021