Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajos objektos daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai (LPP 2019/56)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 7. maijs, 2019
  • 29. maijs, 2019
  • 31. maijs, 2019
  • 22. jūlijs, 2019

  Piezīmes

  Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas:

  SIA “d4m” (41203046796),

  SIA “2K2” (42103045647),

  SIA “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” (40003660242)

  SIA "Isliena V" (50002043631)

  Vispārīgās vienošanās termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši.