Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajos objektos kultūras pieminekļu saglabāšanai (LPP 2019/55)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 30. aprīlis, 2019
  • 29. maijs, 2019
  • 31. maijs, 2019
  • 22. jūlijs, 2019

  Piezīmes

  Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas:

  SIA “Renvent” (41203062343)

  SIA “Liepājas celtniecības kompānija” (52103015451)

  Vispārīgās vienošanās termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši.