Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajos objektos kultūras pieminekļu saglabāšanai (LPP 2020/31)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 4. februāris, 2020
    • 26. februāris, 2020