Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajos objektos kultūras pieminekļu saglabāšanai (LPP 2020/31)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 4. februāris, 2020
  • 26. februāris, 2020
  • 29. jūlijs, 2020
  • 30. jūlijs, 2020