Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām (LPP 2020/84)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 30. aprīlis, 2020
    • 17. jūnijs, 2020