Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par elektroenerģijas piegādi (LPP 2019/83)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 1. augusts, 2019
  • 4. septembris, 2019
  • 25. septembris, 2019
  • 25. septembris, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

  Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas:

  SIA “INTER RAO LATVIA” (40103268639),
  SIA “AJ Power” (40103780693),
  AS “Latvenergo” (40003032949),
  SIA “Geton Energy” (40103642991).

  Vispārīgās vienošanās termiņš: 48 (četrdesmit astoņi) mēneši