Pasākuma “Stinšu svētki Liepājā 2019” norises nodrošinājums (LPP 2018/135)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 14. septembris, 2018
  • 3. oktobris, 2018
  • 24. oktobris, 2018

  Piezīmes

   

  Līguma izpildītājs: SIA “Šarmants” (42103081031) 
  Līgumcena: vidēji EUR 21 484,00 , neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: skatīt Ziņojumu