Pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes veicināšanas E-platformas izstrāde un uzturēšana (LPP 2019/102)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 11. septembris, 2019
  • 16. oktobris, 2019
  • 20. novembris, 2019
  • 22. novembris, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

  Iepirkuma procedūra pārtraukta.