Projektu dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ēkai Lielā ielā 1A, Liepājā (LPP 2020/147)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 10. septembris, 2020
    • 23. septembris, 2020