Starta bloku ar platformām un muguras starta ierīcēm piegāde un uzstādīšana (LPP 2020/172)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 15. oktobris, 2020
    • 28. oktobris, 2020