Teritorijas labiekārtojums un gājēju ietves posma atjaunošana Dunikas ielā, Liepājā (LPP 2019/87)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 1. augusts, 2019
  • 14. augusts, 2019
  • 21. augusts, 2019
  • 3. septembris, 2019

  Piezīmes

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA “CTB” (42103019682)
  Līgumcena: EUR 74 235,45, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) dienas