Teritorijas uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta objektos (LPP 2018/173)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 6. decembris, 2018
  • 19. decembris, 2018
  • 9. janvāris, 2019
  • 12. februāris, 2019

  Piezīmes

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: AS “FAGOS” (42103070038)
  Līgumcena: EUR 11 556,00, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši