Tirgus izpēte par pakalpojumu sniegšanu Liepājā Valsts svētku noformējuma ietvaros.

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Atjaunots:
  • 31. oktobris, 2019
  • 5. novembris, 2019
  • 31. oktobris, 2019

  Piezīmes

  Kontaktpersona - Agita Ansule,  Liepājas pilsētas Būvvalde. Galvenā māksliniece, tel. 63404737

  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.11.2019. plkst.12:00.

  Piedāvājuma iesniegšanas veids:

  • Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu piedāvājumu nosūtot uz e-pastu buvvalde@liepaja.lv ;
  • Pašrocīgi parakstītu piedāvājumu ievietotu aizlīmētā aploksnē iesniedz klātienē Būvvaldē, Rožu iela 6, Liepājā.