Tirgus izpēte par pieredzes apmaiņas braucienu (ekskursiju) organizēšanu senioriem un sociālās jomas darbiniekiem

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 14. februāris, 2022
    • 28. februāris, 2022

    Dokumenti