Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ilgstoša sociālā aprūpe rehabilitācijas iestādēs

Pašvaldības līdzfinansētu aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (veciem ļaudīm, personām ar invaliditāti) var saņemt vientuļas personas, kurām nepieciešama ilglaicīga diennakts aprūpe (pansionāti) un nav tuvinieku, kuri to spēj nodrošināt.

Pakalpojumu var piešķirt gadījumos, kad pakalpojuma apmērs pārsniedz Sociālā dienesta  biroja “Aprūpe mājās” sniegtās iespējas.

Lai saņemtu pakalpojumu,  persona vai viņas likumiskais pārstāvis jautājuma risināšanai var vērsties Sociālajā dienestā  217. kabinetā.

Kontakttālrunis: 63 489 671.

*** Pakalpojuma "Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām (pansionāti)" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 16. marts, 2023