Informācija par atlīdzības noteikšanu

Informācija tiek publicēta saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 ”Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Liepājas pašvaldības darbinieku amati tiek klasificēti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu.

  1. Nolikums „Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā”.
  2. Liepājas pilsētas pašvaldības amatu klasifikācijas katalogs.
  3. Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku mēnešalgu skala.
  • Atjaunots:
  • 8. marts, 2019