Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izglītības pārvaldes kontakti

Liepājas Izglītības pārvalde
Tālrunis: 63 424 534
E-pasts: info@liepaja.edu.lv
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas numurs: 90000063151
www.liepaja.lv/izglitiba

Vadība

Vadītāja p.i. Inga Ekuze
311. kabinets
Tālrunis: 63 489 141, mobilais tālrunis: 29 259 890
E-pasts: inga.ekuze@liepaja.edu.lv

Vadītāja vietnieka p.i. Kitija Kuduma
Tālrunis: 63 489 141, mobilais tālrunis: 28 844 138
E-pasts: kitija.kuduma@liepaja.edu.lv 

Komunikācijas vadītāja Renāte Meļķe
311. kabinets
Tālrunis: 26 164 739
E-pasts: renate.melke@liepaja.edu.lv

Lietvede Ieva Valpētere
311. kabinets
Tālrunis: 63 424 534
E-pasts: ieva.valpetere@liepaja.edu.lv

Administratīvā nodaļa

Juriste Zane Pomerance
320. kabinets
Tālrunis: 63 489 168, mobilais tālrunis: 29 289 432
E-pasts: zane.pomerance@liepaja.edu.lv

Personāla vadītāja Sintija Auce
308. kabinets
Tālrunis: 63 489 135
E-pasts: sintija.auce@liepaja.edu.lv

Lietvede Ingrīda Liepiņa
311. kabinets
Tālrunis: 63 489 181, mobilais tālrunis: 26 100 174
E-pasts: ingrida.liepina@liepaja.edu.lv

Iepirkumu speciāliste Līga Šenfelde
303. kabinets
E-pasts: liga.senfelde@liepaja.edu.lv

Pedagoģijas nodaļa

Pedagoģijas nodaļas vadītāja Baiba Bolšteina
Tālrunis: 63 489 160
E-pasts: baiba.bolsteina@liepaja.edu.lv

Eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos Aelita Jankovska
315. kabinets
Tālrunis: 63 489 143, mobilais tālrunis: 26 665 047
E-pasts: aelita.jankovska@liepaja.edu.lv

Eksperte kompetenču un izglītības jautājumos Inta Budriķe
315. kabinets
Tālrunis: 63 489 142, mobilais tālrunis: 29 123 060
E-pasts: inta.budrike@liepaja.edu.lv

Speciāliste bērnu tiesību jautājumos Dace Liepa
315. kabinets
Tālrunis: 63 489 144
E-pasts: dace.liepa@liepaja.edu.lv

Pirmsskolas izglītības iestāžu speciāliste Inta Antonova
317. kabinets
Tālrunis: 63 489 145
Mobilais tālrunis: 26 466 371
E-pasts: inta.antonova@liepaja.edu.lv

Pirmsskolas izglītības iestāžu speciāliste Anete Liepiņa
317. kabinets
Tālrunis: 63 489 133
E-pasts: anete.liepina@liepaja.edu.lv

Sociālā pedagoģe Inga Vintere
317. kabinets
Tālrunis: 63 489 194, mobilais tālrunis: 26 401 368
E-pasts: inga.vintere@liepaja.edu.lv

Bibliotekāre Irina Štāle
321. kabinets
Tālrunis: 63 489 166
E-pasts: irina.stale@liepaja.edu.lv

Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs

Pedagoģijas nodaļas vadītāja Baiba Bolšteina
Tālrunis: 63 489 160
E-pasts: baiba.bolsteina@liepaja.edu.lv

Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa

Vadītāja Agnese Lejniece
428. kabinets
Tālrunis: 25 646 244
E-pasts: agnese.lejniece@liepaja.edu.lv

Izglītības metodiķe mūžizglītības jautājumos Solvita Vītola
Tālrunis: 63 489 152
E-pasts: solvita.vitola@liepaja.edu.lv

Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa

Vadītāja Dace Okmane
427. kabinets
Tālrunis: 63 489 152, mobilais tālrunis: 25 656 775
E-pasts: dace.okmane@liepaja.edu.lv

Pirmsskolas izglītības metodiķe Lāsma Jāce
E-pasts: lasma.jace@liepaja.edu.lv

Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļa

Vadītāja Inese Stepko
430. kabinets
Tālrunis: 63 489 157 
E-pasts: inese.stepko@liepaja.edu.lv

Speciālais pedagogs Ilva Zahareviča
E-pasts: ilva.zaharevica@liepaja.edu.lv

Izglītības metodiķe Ilze Anuze
430. kabinets
Tālrunis: 63 489 157, mobilais tālrunis: 22 006 088
E-pasts: ilze.anuze@liepaja.edu.lv

Psiholoģe Irina Jakobsone
429. kabinets
Tālrunis: 63 489 157
E-pasts: irina.jakobsone@liepaja.edu.lv

Logopēde Aiga Budriķe-Ziemele
E-pasts: aiga.budrike-ziemele@liepaja.edu.lv

"Pozitīvo sajūtu telpas" administratore Edīte Čirkse
Tālrunis: 27 330 524
E-pasts: edite.cirkse@liepaja.edu.lv

Attīstības un projektu nodaļa

Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Līva Vilciņa
303. kabinets
Tālrunis: 63 489 178, mobilais tālrunis: 26 135 103
E-pasts: liva.vilcina@liepaja.edu.lv

Projektu vadītājs Oskars Kazbuķis
303. kabinets
Tālrunis: 63 489 137, mobilais tālrunis: 26 532 310
E-pasts: oskars.kazbukis@liepaja.edu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Iveta Grudule
326. kabinets
Tālrunis: 63 489 153, mobilais tālrunis: 28 009 921
E-pasts: iveta.grudule@liepaja.edu.lv

Finanšu ekonomists Kristaps Kalniņš
326. kabinets
Tālrunis: 63 489 149
Mobilais tālrunis: 29 276 379
E-pasts: kristaps.kalnins@liepaja.edu.lv

Ekonomiste Monta Vēja
326. kabinets
Tālrunis: 63 489 169
Mobilais tālrunis: 20 255 866
E-pasts: monta.veja@liepaja.edu.lv 

Galvenā grāmatvede Aļesja Jaure
328. kabinets
Tālrunis: 63 489 147
E-pasts: alesja.jaure@liepaja.edu.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece Ilze Gretčina
328. kabinets
Tālrunis: 63 489 148
E-pasts: ilze.gretcina@liepaja.edu.lv

Izglītības iestāžu vecāku maksas norēķinu grupas vecākā grāmatvede Dinija Jūrmale 
325. kabinets
Tālrunis: 63 489 172
Mobilais tālrunis: 26 331 745
E-pasts: dinija.jurmale@liepaja.edu.lv

Algu grupas vecākā grāmatvede Inta Doniņa-Lagzdiņa
324. kabinets
Tālrunis: 63 489 165
E-pasts: inta.donina-lagzdina@liepaja.edu.lv

Finanšu un norēķinu operāciju uzskaites grupas vecākā grāmatvede Maruta Karazina
323. kabinets
Tālrunis: 63 489 164
Mobilais tālrunis: 20 266 790
E-pasts: maruta.karazina@liepja.edu.lv 

Materiālu grupas vecākā grāmatvede Irina Reinfelde
323. kabinets
Tālrunis: 63 489 162
Mobilais tālrunis: 20 266 790
E-pasts: irina.reinfelde@liepaja.edu.lv

Tehniskā nodaļa

Vadītāja Inesa Apoga
Tālrunis: 63 489 140
E-pasts: inesa.apoga@liepaja.edu.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Ingars Jansons
318. kabinets
Tālrunis: 63 489 109
E-pasts: ingars.jansons@liepaja.edu.lv

Informācijas tehnoloģiju administrators Patriks Gēcis
318. kabinets
Tālrunis: 63 434 000
E-pasts: patriks.gecis@liepaja.edu.lv

Informācijas tehnoloģiju administrators Lauris Neimanis
Tālrunis: 63 489 108
E-pasts: lauris.neimanis@liepaja.edu.lv 

  • Atjaunots:
  • 10. maijs, 2024