Izglītības pārvaldes kontakti

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Uliha iela 36, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas numurs: 90000063151
www.liepaja.lv/izglitiba

Aktuāli

Ņemot vērā Covid-19 izplatību un Veselības ministrijas ieteikumus, kā arī ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, no 26. oktobra līdz 6. novembrim Liepājas Izglītības pārvalde daļēji pāriet uz attālinātu darbu. Aicinām apmeklētājus izvērtēt nepieciešamību nākt klātienē, iespēju robežās izmantojot attālinātu saziņu pa tālruni vai e-pastu. Dokumentus, ko nevar nosūtīt elektroniski, lūdzam ievietot pastkastē pie ieejas durvīm (aploksnē, uz kuras ir iesniedzēja paraksts).

Vadība

Vadītāja Kristīne Niedre-Lathere
15. kabinets
Tālrunis: 63 489 136, mobilais tālrunis: 29 641 882
E-pasts: kristine.niedre-lathere@liepaja.edu.lv

Vadītājas vietniece Inga Ekuze
15. kabinets
Tālrunis: 63 489 141, mobilais tālrunis: 29 259 890
E-pasts: inga.ekuze@liepaja.edu.lv

Vadītājas palīgs komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe
7. kabinets
Tālrunis: 26 164 739
E-pasts: renate.melke@liepaja.edu.lv

Lietvede Laura Bērziņa
Tālrunis: 63 424 534, mobilais tālrunis: 29 472 085
E-pasts: laura.berzina@liepaja.edu.lv

Pedagoģijas nodaļa

Pedagoģijas nodaļas vadītāja Baiba Bolšteina
Tālrunis: 63 489 160
E-pasts: baiba.bolsteina@liepaja.edu.lv

Pirmsskolas izglītības iestāžu speciāliste Inga Kārkliņa
15. kabinets
Tālrunis: 63 489 133, mobilais tālrunis: 28 389 516
E-pasts: inga.karklina@liepaja.edu.lv

Eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos Aelita Jankovska
15. kabinets
Tālrunis: 63 489 143, mobilais tālrunis: 26 665 047
E-pasts: aelita.jankovska@liepaja.edu.lv

Eksperte kompetenču un izglītības jautājumos Inta Budriķe
15. kabinets
Tālrunis: 63 489 142, mobilais tālrunis: 29 123 060
E-pasts: inta.budrike@liepaja.edu.lv

Galvenais speciālists metodiķis Dace Okmane
15. kabinets
Tālrunis: 25 656 775
E-pasts: dace.okmane@liepaja.edu.lv

Izglītības metodiķe Agnese Lejniece
18. kabinets
Tālrunis: 63 489 152
E-pasts: agnese.lejniece@liepaja.edu.lv

Speciāliste bērnu tiesību jautājumos Dace Liepa
4. kabinets
Tālrunis: 63 489 144
E-pasts: dace.liepa@liepaja.edu.lv

Pirmsskolas iestāžu speciāliste Inta Antonova
18. kabinets
Tālrunis: 63 489 145
E-pasts: inta.antonova@liepaja.edu.lv

Bibliotekāre Irina Štāle
18. kabinets
Tālrunis: 63 489 166
E-pasts: irina.stale@liepaja.edu.lv

Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs (IIAC)

Vadītāja Inese Stepko
1. kabinets
E-pasts: inese.stepko@liepaja.edu.lv

Sekretāre Ilze Anuze
1. kabinets
Tālrunis: 63 489 157, mobilais tālrunis: 22 006 088
E-pasts: ilze.anuze@liepaja.edu.lv

Administratīvā nodaļa

Juriste Zane Pomerance
5. kabinets
Tālrunis: 63 489 168, mobilais tālrunis: 29 289 432
E-pasts: zane.pomerance@liepaja.edu.lv

Personāla vadītāja Ieva Valpētere
11. kabinets
Tālrunis: 63 489 135
E-pasts: ieva.valpetere@liepaja.edu.lv

Iepirkumu speciāliste Baiba Millere
18. kabinets
Tālrunis: 63 489 180
E-pasts: baiba.millere@liepaja.edu.lv

Lietvede Ingrīda Liepiņa
10. kabinets
Tālrunis: 63 489 181, mobilais tālrunis: 26 100 174
E-pasts: ingrida.liepina@liepaja.edu.lv

Attīstības un projektu nodaļa

Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Līva Meldere
16. kabinets
Tālrunis: 63 489 178, mobilais tālrunis: 26 135 103
E-pasts: liva.meldere@liepaja.edu.lv

Projektu vadītājs Oskars Kazbuķis
16. kabinets
Tālrunis: 63 489 137, mobilais tālrunis: 26 532 310
E-pasts: oskars.kazbukis@liepaja.edu.lv

Projektu vadītāja Gaļina Paladija
16. kabinets
Tālrunis: 63 489 150, mobilais tālrunis: 26 872 569
E-pasts: galina.paladija@liepaja.edu.lv

Projekta koordinatore Ilze Koņušaka
17. kabinets
Tālrunis: 63 489 170
E-pasts ilze.konusaka@liepaja.edu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Svetlana Rozentāle
12. kabinets
Tālrunis: 63 489 149, mobilais tālrunis: 26 523 916
E-pasts: svetlana.rozentale@liepaja.edu.lv

Finanšu ekonomiste Iveta Grudule
12. kabinets
Tālrunis: 63 489 153, mobilais tālrunis: 28 009 921
E-pasts: iveta.grudule@liepaja.edu.lv

Galvenā grāmatvede Aļesja Jaure
2. kabinets
Tālrunis: 63 489 147
E-pasts: alesja.jaure@liepaja.edu.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece Ilze Gretčina
2. kabinets
Tālrunis: 63 489 148
E-pasts: ilze.gretcina@liepaja.edu.lv

Vecākā grāmatvede par vecāku maksas norēķiniem Marina Mihailova
14. kabinets
Tālrunis: 63 489 138
E-pasts: marina.mihailova@liepaja.edu.lv

Finanšu un norēķinu grupas ekonomists Kristaps Kalniņš
12. kabinets
Tālrunis: 63 489 169
E-pasts: kristaps.kalnins@liepaja.edu.lv

Finanšu un norēķinu grupas vecākā grāmatvede Maija Līne-Buce
3. kabinets
Tālrunis: 63 489 154
E-pasts: maija.line-buce@liepaja.edu.lv

Algu grupas vecākā grāmatvede Vita Dimitre
8. kabinets
Tālrunis: 63 489 165
E-pasts: vita.dimitre@liepaja.edu.lv

Materiālu grupas vecākā grāmatvede Irina Reinfelde
9. kabinets
Tālrunis: 63 489 162
E-pasts: irina.reinfelde@liepaja.edu.lv

Tehniskā nodaļa

Vadītāja Inesa Apoga
Tālrunis: 63 489 140
E-pasts: inesa.apoga@liepaja.edu.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Ingars Jansons
Tālrunis: 63 489 109
E-pasts: ingars.jansons@liepaja.edu.lv

Informācijas tehnoloģiju administrators Raivis Ragovskis
Tālrunis: 63 434 000
E-pasts: raivis.ragovskis@liepaja.edu.lv

  • Atjaunots:
  • 1. oktobris, 2020