Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izglītības pārvaldes kontakti

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Tālrunis: 63 424 534
E-pasts: info@liepaja.edu.lv
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas numurs: 90000063151
www.liepaja.lv/izglitiba

Vadība

Vadītāja Kristīne Niedre-Lathere
311. kabinets
Tālrunis: 63 489 136, mobilais tālrunis: 29 641 882
E-pasts: kristine.niedre-lathere@liepaja.edu.lv

Vadītājas vietniece Inga Ekuze
311. kabinets
Tālrunis: 63 489 141, mobilais tālrunis: 29 259 890
E-pasts: inga.ekuze@liepaja.edu.lv

Komunikācijas vadītāja Renāte Meļķe
311. kabinets
Tālrunis: 26 164 739
E-pasts: renate.melke@liepaja.edu.lv

Lietvede Ieva Valpētere
311. kabinets
Tālrunis: 63 424 534
E-pasts: ieva.valpetere@liepaja.edu.lv

Administratīvā nodaļa

Juriste Zane Pomerance
320. kabinets
Tālrunis: 63 489 168, mobilais tālrunis: 29 289 432
E-pasts: zane.pomerance@liepaja.edu.lv

Personāla vadītāja Sintija Auce
308. kabinets
Tālrunis: 63 489 135
E-pasts: sintija.auce@liepaja.edu.lv

Lietvede Ingrīda Liepiņa
311. kabinets
Tālrunis: 63 489 181, mobilais tālrunis: 26 100 174
E-pasts: ingrida.liepina@liepaja.edu.lv

Iepirkumu speciāliste Lorita Siksna
321. kabinets
Tālrunis: 63 489 180, mobilais tālrunis: 26 163 551
E-pasts: lorita.siksna@liepaja.edu.lv

Pedagoģijas nodaļa

Pedagoģijas nodaļas vadītāja Baiba Bolšteina
Tālrunis: 63 489 160
E-pasts: baiba.bolsteina@liepaja.edu.lv

Pirmsskolas izglītības iestāžu speciāliste Inga Kārkliņa
317. kabinets
Tālrunis: 63 489 133, mobilais tālrunis: 28 389 516
E-pasts: inga.karklina@liepaja.edu.lv

Eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos Aelita Jankovska
315. kabinets
Tālrunis: 63 489 143, mobilais tālrunis: 26 665 047
E-pasts: aelita.jankovska@liepaja.edu.lv

Eksperte kompetenču un izglītības jautājumos Inta Budriķe
315. kabinets
Tālrunis: 63 489 142, mobilais tālrunis: 29 123 060
E-pasts: inta.budrike@liepaja.edu.lv

Speciāliste bērnu tiesību jautājumos Dace Liepa
315. kabinets
Tālrunis: 63 489 144
E-pasts: dace.liepa@liepaja.edu.lv

Pirmsskolas iestāžu speciāliste Inta Antonova
317. kabinets
Tālrunis: 63 489 145
Mobilais tālrunis: 26 466 371
E-pasts: inta.antonova@liepaja.edu.lv

Sociālā pedagoģe Inga Vintere
317. kabinets
Tālrunis: 63 489 194, mobilais tālrunis: 26 401 368
E-pasts: inga.vintere@liepaja.edu.lv

Bibliotekāre Irina Štāle
321. kabinets
Tālrunis: 63 489 166
E-pasts: irina.stale@liepaja.edu.lv

Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Inga Ekuze
311. kabinets
Tālrunis: 63 489 141, mobilais tālrunis: 29 259 890
E-pasts: inga.ekuze@liepaja.edu.lv

Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa

Vadītāja Agnese Lejniece
428. kabinets
Tālrunis: 25 646 244
E-pasts: agnese.lejniece@liepaja.edu.lv

Izglītības metodiķe mūžizglītības jautājumos Kristīne Liepiņa
428. kabinets
Tālrunis: 63 489 152
E-pasts: kristine.liepina@liepaja.edu.lv

Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa

Vadītāja Dace Okmane
427. kabinets
Tālrunis: 63 489 152, mobilais tālrunis: 25 656 775
E-pasts: dace.okmane@liepaja.edu.lv

Izglītības metodiķe pirmsskolas jomā Vija Jurjeva
427. kabinets
Mobilais tālrunis: 26 137 169
E-pasts: vija.jurjeva@liepaja.edu.lv

Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļa

Vadītāja Inese Stepko
430. kabinets
Tālrunis: 63 489 157 
E-pasts: inese.stepko@liepaja.edu.lv

Izglītības metodiķe Ilze Anuze
430. kabinets
Tālrunis: 63 489 157, mobilais tālrunis: 22 006 088
E-pasts: ilze.anuze@liepaja.edu.lv

Psiholoģe Irina Jakobsone
429.kabinets
Tālrunis: 63 489 157
E-pasts: irina.jakobsone@liepaja.edu.lv

"Pozitīvo sajūtu telpas" administratore Rita Reiha
Tālrunis: 25 488 544
E-pasts: rita.reiha@liepaja.edu.lv

Attīstības un projektu nodaļa

Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Līva Vilciņa
303. kabinets
Tālrunis: 63 489 178, mobilais tālrunis: 26 135 103
E-pasts: liva.vilcina@liepaja.edu.lv

Projektu vadītājs Oskars Kazbuķis
303. kabinets
Tālrunis: 63 489 137, mobilais tālrunis: 26 532 310
E-pasts: oskars.kazbukis@liepaja.edu.lv

Projektu vadītāja Viktorija Paladija
303. kabinets
Tālrunis: 63 489 150, mobilais tālrunis: 26 872 569
E-pasts: viktorija.paladija@liepaja.edu.lv

Projekts "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā"

Vadītāja Laura Grundmane
303. kabinets
Tālrunis: 26 464 841
E-pasts: laura.grundmane@liepaja.edu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Iveta Grudule
326. kabinets
Tālrunis: 63 489 153, mobilais tālrunis: 28 009 921
E-pasts: iveta.grudule@liepaja.edu.lv

Galvenā grāmatvede Aļesja Jaure
328. kabinets
Tālrunis: 63 489 147
E-pasts: alesja.jaure@liepaja.edu.lv

Galvenās grāmatvedes vietnieks Kristaps Kalniņš
328. kabinets
Tālrunis: 63 489 148
E-pasts: kristaps.kalnins@liepaja.edu.lv

Izglītības iestāžu vecāku maksas norēķinu grupas vecākā grāmatvede Dinija Jūrmale 
325. kabinets
Tālrunis: 63 489 172
E-pasts: dinija.jurmale@liepaja.edu.lv

Algu grupas vecākā grāmatvede Inta Doniņa-Lagzdiņa
324. kabinets
Tālrunis: 63 489 165
E-pasts: inta.donina-lagzdina@liepaja.edu.lv

Materiālu grupas vecākā grāmatvede Irina Reinfelde
323. kabinets
Tālrunis: 63 489 162
E-pasts: irina.reinfelde@liepaja.edu.lv

Tehniskā nodaļa

Vadītāja Inesa Apoga
Tālrunis: 63 489 140
E-pasts: inesa.apoga@liepaja.edu.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Ingars Jansons
318. kabinets
Tālrunis: 63 489 109
E-pasts: ingars.jansons@liepaja.edu.lv

Informācijas tehnoloģiju administrators Patriks Gēcis
318. kabinets
Tālrunis: 63 434 000
E-pasts: patriks.gecis@liepaja.edu.lv

  • Atjaunots:
  • 27. aprīlis, 2023