Izglītības pārvaldes kontakti

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Uliha iela 36, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas numurs: 90000063151
www.liepaja.lv/izglitiba

Vadība

Vadītājas vietniece, vadītājas pienākumu izpildītāja Inga Ekuze (no 05.05.2020.)
15. kabinets
Tālrunis: 63 489 141, mobilais tālrunis: 29 259 890
E-pasts: inga.ekuze@liepaja.edu.lv

Lietvede Laura Bērziņa
Tālrunis: 63 424 534, mobilais tālrunis: 29 472 085
E-pasts: laura.berzina@liepaja.edu.lv

Vadītāja Kristīne Niedre-Lathere (prombūtnē no 17.01.2020.)
15. kabinets
Tālrunis: 63 489 136, mobilais tālrunis: 29 641 882
E-pasts: kristine.niedre-lathere@liepaja.edu.lv

Pedagoģijas nodaļa

Pirmsskolas izglītības iestāžu speciāliste, Pedagoģijas nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Inga Kārkliņa (no 05.05.2020.)
15. kabinets
Tālrunis: 63 489 133, mobilais tālrunis: 28 389 516
E-pasts: inga.karklina@liepaja.edu.lv

Eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos Aelita Jankovska
15. kabinets
Tālrunis: 63 489 143, mobilais tālrunis: 26 665 047
E-pasts: aelita.jankovska@liepaja.edu.lv

Eksperte kompetenču un izglītības jautājumos Inta Budriķe
15. kabinets
Tālrunis: 63 489 142, mobilais tālrunis: 29 123 060
E-pasts: inta.budrike@liepaja.edu.lv

Galvenais speciālists metodiķis Dace Okmane
15. kabinets
Tālrunis: 25 656 775
E-pasts: dace.okmane@liepaja.edu.lv

Speciāliste bērnu tiesību jautājumos Dace Liepa
4. kabinets
Tālrunis: 63 489 144
E-pasts: dace.liepa@liepaja.edu.lv

Pirmsskolas iestāžu speciāliste Inta Antonova
18. kabinets
Tālrunis: 63 489 145
E-pasts: inta.antonova@liepaja.edu.lv

Bibliotekāre Irina Štāle
18. kabinets
Tālrunis: 63 489 166
E-pasts: irina.stale@liepaja.edu.lv

Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs (IIAC)

Vadītāja Inese Stepko
1. kabinets
E-pasts: inese.stepko@liepaja.edu.lv

Sekretāre Ilze Anuze
1. kabinets
Tālrunis: 63 489 157, mobilais tālrunis: 22 006 088
E-pasts: ilze.anuze@liepaja.edu.lv

Administratīvā nodaļa

Juriste Zane Pomerance
5. kabinets
Tālrunis: 63 489 168, mobilais tālrunis: 29 289 432
E-pasts: zane.pomerance@liepaja.edu.lv

Personāla vadītāja Ieva Valpētere
11. kabinets
Tālrunis: 63 489 135
E-pasts: ieva.valpetere@liepaja.edu.lv

Iepirkumu speciāliste Ingrīda Klane
18. kabinets
Tālrunis: 63 489 180
E-pasts: ingrida.klane@liepaja.edu.lv

Lietvede Ingrīda Liepiņa
10. kabinets
Tālrunis: 63 489 181, mobilais tālrunis: 26 100 174
E-pasts: ingrida.liepina@liepaja.edu.lv

Attīstības un projektu nodaļa

Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Līva Meldere
16. kabinets
Tālrunis: 63 489 178, mobilais tālrunis: 26 135 103
E-pasts: liva.meldere@liepaja.edu.lv

Projektu vadītājs Oskars Kazbuķis
16. kabinets
Tālrunis: 63 489 137, mobilais tālrunis: 26 532 310
E-pasts: oskars.kazbukis@liepaja.edu.lv

Projektu vadītāja Gaļina Paladija
16. kabinets
Tālrunis: 63 489 150, mobilais tālrunis: 26 872 569
E-pasts: galina.paladija@liepaja.edu.lv

Projekta koordinatore Ilze Koņušaka
17. kabinets
Tālrunis: 63 489 170
E-pasts ilze.konusaka@liepaja.edu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Svetlana Rozentāle
12. kabinets
Tālrunis: 63 489 149, mobilais tālrunis: 26 523 916
E-pasts: svetlana.rozentale@liepaja.edu.lv

Finanšu ekonomiste Iveta Grudule
12. kabinets
Tālrunis: 63 489 153, mobilais tālrunis: 28 009 921
E-pasts: iveta.grudule@liepaja.edu.lv

Galvenā grāmatvede Aļesja Jaure
2. kabinets
Tālrunis: 63 489 147
E-pasts: alesja.jaure@liepaja.edu.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece Ilze Gretčina
2. kabinets
Tālrunis: 63 489 148
E-pasts: ilze.gretcina@liepaja.edu.lv

Vecākā grāmatvede par vecāku maksas norēķiniem Marina Mihailova
14. kabinets
Tālrunis: 63 489 138
E-pasts: marina.mihailova@liepaja.edu.lv

Finanšu un norēķinu grupas ekonomists Kristaps Kalniņš
12. kabinets
Tālrunis: 63 489 169
E-pasts: kristaps.kalnins@liepaja.edu.lv

Finanšu un norēķinu grupas vecākā grāmatvede Maija Līne-Buce
3. kabinets
Tālrunis: 63 489 154
E-pasts: maija.line-buce@liepaja.edu.lv

Algu grupas vecākā grāmatvede Vita Dimitre
8. kabinets
Tālrunis: 63 489 165
E-pasts: vita.dimitre@liepaja.edu.lv

Materiālu grupas vecākā grāmatvede Irina Reinfelde
9. kabinets
Tālrunis: 63 489 162
E-pasts: irina.reinfelde@liepaja.edu.lv

Tehniskā nodaļa

Vadītāja Inesa Apoga
Tālrunis: 63 489 140
E-pasts: inesa.apoga@liepaja.edu.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Ingars Jansons
Tālrunis: 63 489 109
E-pasts: ingars.jansons@liepaja.edu.lv

Informācijas tehnoloģiju administrators Raivis Ragovskis
Tālrunis: 63 434 000
E-pasts: raivis.ragovskis@liepaja.edu.lv

  • Atjaunots:
  • 5. maijs, 2020