Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Izsludina NVO un veselības veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursus19. februāris, 2018Pašvaldība

  Liepājas pašvaldības administrācija no 19. februāra līdz 16. martam izsludina divus projektu līdzfinansēšanas konkursus: nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursu un veselības veicināšanas projektu konkursu.

  NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss

  NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

  2018. gadā konkursā ir paredzēts līdzfinansējums 30 000 eiro apmērā.

  Konkursa rezultātā paredzēts sekmēt NVO darba kvalitātes uzlabošanos un veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā.

  Pašvaldības finansējums tiek piešķirts NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

  Veselības veicināšanas projektu konkurss

  Savukārt Veselības veicināšanas projektu konkursa mērķis ir rosināt Liepājas pilsētas iedzīvotājus pievērsties veselīgam dzīvesveidam.

  2018. gadā veselības veicināšanas projektiem ir paredzēts līdzfinansējums 7 700 eiro apmērā.

  Konkursa prioritātes 2018. gadā ir traumatisma profilakse, infekciju slimību profilakse, kā arī ilgtermiņa veselības veicināšanas pasākumi ar plašu sabiedrības iesaisti.

  Projektu konkursu nolikumi un veidlapas ir pieejamas mājaslapas sadaļā NVO projektu konkursi

  Projektu pieteikumu oriģināli jāiesniedz līdz š.g. 16. marta plkst. 16.00 Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, bet kopija jānosūta elektroniski uz atbilstošu e-pasta adresi:

  Jautājumiem un konsultācijām

  Brigita Dreiže
  NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss
  Tālrunis: 63 404 721
  E-pasts:nvo@liepaja.lv

  Elīna Tolmačova
  Veselības veicināšanas projektu konkurss
  Tālrunis: 63 404 747
  E-pasts: veseliba@liepaja.lv