Izsludina pieteikšanos bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam 2020. gada rudens brīvlaikā15. septembris, 2020Izglītība

  1 no 1

  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai konkursā par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu 2020. gada rudens brīvlaikā.

  Atpūtas nometnes vasaras un rudens brīvlaikos tiek organizētas, lai veicinātu bērnu un jauniešu daudzpusīgu kompetenču un nepieciešamo dzīves prasmju veidošanos, vienlaicīgi sekmējot nometņu darbības kvalitāti, kā arī lai Liepājas skolēniem nodrošinātu produktīvu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu ārpusskolas aktivitātēs.

  Projektu iesniegumi tiks pieņemti no 2020. gada 16. septembra līdz 30. septembrim Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 15. kabinetā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Tālrunis informācijai: 63 489 143.

  Konkursā var piedalīties gan juridiskas personas, kas reģistrētas Uzņēmuma reģistrā, kā arī ikviena fiziska persona, kura rīko bērnu un jauniešu nometnes Liepājas pilsētas izglītojamajiem.

  Projektu pieteikumi tiks vērtēti pēc projekta atbilstības konkursa mērķiem, kā arī vērtējot izvirzītās novitātes, iesākto tradīciju turpināšanu utt.

  Skatīt: Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas

  Liepājas pilsētas budžetā šogad nometņu atbalstam ieplānots 34 072 eiro. Vasaras sezonā ar pašvaldības atbalstu tika īstenotas 11 nometnes.

  Atbilstoši konkursa nolikumam pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu apmērā līdz 70% no projekta kopējām izmaksām. Minimālajam nometnes dalībnieku skaitam jābūt 20 skolēniem, nometnes ilgumam rudens nometnēm jābūt ne mazākam par piecām dienām.

  Kontaktinformācija

  Aelita Jankovska
  Eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  Tālrunis: 63 489 143
  Mobilais tālrunis: 26 665 047
  E-pasts: aelita.jankovska@liepaja.edu.lv