Izsludina pieteikšanos bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam6. februāris, 2020Izglītība

  zēns spēlējas
  1 no 1

  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai konkursā par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu 2020. gada vasaras un rudens brīvlaikos.

  Atpūtas nometnes vasaras un rudens brīvlaikos tiek organizētas, lai veicinātu bērnu un jauniešu daudzpusīgu kompetenču un nepieciešamo dzīves prasmju veidošanos, vienlaicīgi sekmējot nometņu darbības kvalitāti, kā arī lai Liepājas skolēniem nodrošinātu produktīvu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu ārpusskolas aktivitātēs.

  Projektu iesniegumi tiks pieņemti no 2020. gada 10. februāra līdz 2.martam Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 15. kabinetā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Tālrunis informācijai: 63 489 143.

  Konkursā var piedalīties gan juridiskas personas, kas reģistrētas Uzņēmuma reģistrā, gan arī ikviena fiziska persona, kura rīko bērnu un jauniešu nometnes Liepājas pilsētas izglītojamajiem.

  Skatīt: Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas

  Projektu pieteikumi tiks vērtēti pēc projekta atbilstības konkursa mērķiem, kā arī pēc izvirzītās novitātes, iesākto tradīciju turpināšanu u.c.

  Atbilstoši konkursa nolikumam pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu līdz 70% no projekta kopējām izmaksām. Minimālajam nometnes dalībnieku skaitam jābūt 20 skolēni, nometnes ilgumam jābūt ne mazākam par septiņām dienām vasaras nometnēm un piecām dienām rudens nometnēm.

  Pagājušajā gadā no iesniegtajiem 28 projektiem pašvaldība atbalstīja 19 nometņu projektus par kopējo līdzfinansējuma summu 34 074 eiro. Piešķirtā līdzfinansējuma summa 2020. gadā ir 34 074 eiro.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: samd@liepaja.lv