Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Izsludina uzņēmējdarbības konkursu remigrantiem22. februāris, 2024Uzņēmējdarbība

  Liepājas skats
  1 no 1

  Lai veicinātu jaunu produktu un pakalpojumu attīstību reģionālā mērogā, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai remigrantiem Liepājā, ceturtdien, 22. februāra domes sēdē, deputāti apstiprināja projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumus.

  Liepājas valstspilsētas pašvaldība ar Kurzemes plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu projekta “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” ietvaros 2024., 2025. un 2026. gadā organizēs projektu līdzfinansēšanas konkursu remigrantiem, lai piešķirtu līdzfinansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai un jaunu darba vietu izveidei.

  Plānotais kopējais finansējums trim gadiem paredzēts 114 000 eiro apmērā, un tas sastāv no VARAM līdzfinansējuma – 76 000 eiro un Liepājas pašvaldības līdzfinansējuma – 38 000 eiro. 2024. gadā pieejamais līdzfinansējums ir 43 500 eiro – VARAM līdzfinansējums 29 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 14 500 eiro.

  Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmumiem, kas rada jaunas darbavietas remigrantiem, un jaunizveidotiem remigrantu uzņēmumiem, kā arī līdzfinansēt projektus, kas tiks īstenoti Liepājā. Līdzfinansējums tiek piešķirts konkursa kārtībā granta veidā. Viena uzņēmuma vienam projektam maksimāli pieļaujamais līdzfinansējums ir 12 000 eiro.

  Pieteikties konkursam aicināti tie iedzīvotāji, kuri ir atgriezušies no pastāvīgas dzīves ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi Liepājā un vēlas veidot šeit uzņēmējdarbību, kā arī jau esoši uzņēmumi, kas vēlas nodarbināt remigrantu.

  Konkursa nosacījumi un pieteikšanās saite pieejama tīmekļvietnes sadaļā Uzņēmējiem – Atbalsts uzņēmējiem.

  Pieteikšanās konkursam tiks sludināta vismaz reizi gadā 2024., 2025. un 2026. gadā, pēc nepieciešamības var tikt izsludināta papildu pieteikšanās.

  Projektu pieteikumus izvērtēs Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa ekspertu komisija. Izvērtējot ekspertu komisijas priekšlikumus, lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems dome. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas Attīstības pārvalde organizēs līgumu slēgšanu ar projektu iesniedzējiem un nodrošinās kontroli par līdzekļu un aktivitāšu izlietošanu atbilstoši noslēgtajam līgumam un projekta pieteikumam.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 67 356 440
  E-pasts: samd@liepaja.lv