Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību

Izziņu izsniedz pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma, lai varētu iesniegt valsts institūcijām, kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm.

Izziņu var saņemt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā, tiesiskajā valdījumā, lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu izziņu Liepājas pašvaldības Nodokļu administrācijā jāiesniedz iesniegums un nepieciešamie dokumenti:

  1. Klātienē Nodokļu administrācijā, Rožu ielā 6, papildus iesniegumam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums,
  2. E-pastā pasts@liepaja.lv, iesniedzamos dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu,
  3. Pa pastu papildus iesniegumam jānosūta notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja pieprasa pilnvarotā persona.

Kontaktinformācija

Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 752, 63 404 729
E-pasts: pasts@liepaja.lv

Administrācijas darba laiks

Pirmdiena: 8.30–18.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00

Pakalpojuma "Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN nosūtīšana. Izziņa par NĪN parāda neesamību" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 10. novembris, 2021