Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību

Izziņu izsniedz pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma iesniegšanai valsts institūcijām (Finanšu ministrijai, VIDam, Zemesgrāmatu nodaļai), kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.

Izziņu var saņemt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā, tiesiskajā valdījumā, lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu izziņu personai Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijā jāiesniedz iesniegums un šādi nepieciešamie dokumenti:

  1. klātienē Nodokļu administrācijā, Rožu ielā 6, papildus iesniegumam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums,
  2. e - pastā edoc@liepaja.lv , iesniedzamos dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu,
  3. pa pastu – papildus iesniegumam jānosūta notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja pieprasa pilnvarotā persona.

Kontaktinformācija

Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 752, 63 404 729
E-pasts: edoc@liepaja.lv

Administrācijas darba laiks

Pirmdiena: 8.30–18.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv