Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

Konkursa mērķis, finansiāli atbalstot jauniešu iniciatīvas, ir veicināt jauniešu līdziesaisti pilsētvides, izglītības, kultūras, sporta, veselības un citos jaunatnei un pilsētai nozīmīgos procesos. 

Iniciatīvas iesniegt var jaunieši, kuri dzīvo vai iegūst izglītību Liepājā un kuri ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Aktuāli

Liepājas valstspilsētas pašvaldība no 2022. gada 8. līdz 30. septembrim izsludināja jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Kopējais konkursā pieejamais finansējums 2022. gadā ir 5 000 eiro.

Skatīt: 

Iniciatīvu projektu pieteikumus pēc to iesniegšanas izvērtēs konkursa komisija.

Lai jaunieši sekmīgāk apgūtu projektu īstenošanas prasmes, biedrība “Attīstības platforma You+” septembrī organizēs trīs dienu apmācības, kurās būs iespēja gūt ieskatu un atbalstu projektu rakstīšanā − no ideju ģenerēšanas līdz to formulēšanai un pieteikuma aizpildīšanai.

Informācija par apmācību norises laiku un pieteikšanās kartību sekos.

Pašvaldības uzdevumā konkursu īsteno biedrība “Attīstības platforma You+”.

Kontaktinformācija

Agija Meniķe
Liepājas valstpilsētas pašvaldība
Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas
Jaunatnes darbinieks
Tālrunis: 63 404 722
E-pasts: agija.menike@liepaja.lv

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 8. septembris, 2022
  • 14. oktobris, 2022