Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu līdziesaisti pilsētvides, izglītības, kultūras, sporta, veselības un citos jaunatnei un pilsētai nozīmīgos procesos, finansiāli atbalstot jauniešu iniciatīvas. 

Iniciatīvas var iesniegt jaunieši, kuri dzīvo vai iegūst izglītību Liepājā un kuri ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Aktuāli

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2023./2024. mācību gadā norisinājās divās kārtās, kopumā 21 projekta realizācijai piešķirot 9 323,58 eiro. Jaunais uzsaukums jauniešu iniciatīvu projektu konkursā plānots 2024. gada rudenī.

Konkursa rezultāti

Kontaktinformācija

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra
struktūrvienība "Jauniešu māja"
Tālrunis: 63 481 646
E-pasts: jauniesumaja@liepaja.edu.lv
Facebook: https://facebook.com/JauniesuMaja
Instagram: @youth.house.liepaja

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 8. septembris, 2022
  • 18. jūlijs, 2024