Jauniešu māja

Liepājas Jauniešu māja, Kungu ielā 24, ir vieta, kur jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem satikties un kopīgi īstenot savas idejas kopā ar citiem jauniešiem caur neformālās izglītības principiem – mācoties būt, mācoties būt kopā ar citiem, mācoties zināt un mācoties darot.

Jauniešu māja ir atvērta katru darba dienu un sestdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00.

Liepājas jauniešu māja īsteno darbu ar jaunatni Liepājas pašvaldībā un tās mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, rosinot viņu iniciatīvu lēmumu pieņemšanā, nodrošinot jauniešu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, izmantojot praktiskus soļus un pasākumus personīgai izaugsmei. Jauniešu mājas mērķis ir nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Liepājas Jauniešu māja jau vairākus gadus sadarbojas ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, kas jauniešiem piedāvā dažādas iespējas iesaistīties arī starptautiskos projektos. Vairāk par realizētajiem Erasmus+ projektiem lasāms mājaslapas www.jauniesumaja.lv projektu sadaļā.

Jauniešu mājas paspārnē darbojas arī Jauniešu mājas padome – neformāla jauniešu grupa, kas kopīgi realizē pasākumus un mācās viens no otra.

Jauniešu māja kalpo par satikšanās vietu Liepājas Skolēnu domei.

Jauniešu māja piedāvā iespēju pilnveidoties dažādās neformālās mūzikas, valodu, teātra, video, projektu rakstīšanas, žurnālistikas un citās programmās.

Jauniešu mājā ir iespēja:

 • iesaistīties dažādos vietējos un starptautiskos projektos,
 • organizēt pasākumus un būt brīvprātīgajam,
 • attīstīt improvizatora prasmes Improvizācijas teātra nodarbībās,
 • apgūt ģitārspēli un bungas Jauniešu mājas mūzikas telpā,
 • fotografēt, filmēt, apstrādāt un montēt video materiālu video skolā
 • mācīties rakstīt un realizēt vietējus un starptautiskus projektus,
 • piedalīties Edinburgas hercoga starptautiskajā jauniešu pašaudzināšanas programmā Award,
 • gūt informāciju par atbalsta iespējām, atkarību un vardarbībās skartiem jauniešiem,
 • apgūt ilgtspējīgu domāšanu un iepazīties ar videi draudzīga dzīvesveida pamatprincipiem,
 • piedalīties un apmeklēt koncertus, teātra izrādes, izstādes, izglītojošas tikšanās un diskusijas ar politiķiem, uzņēmējiem un nozaru ekspertiem,
 • vai vienkārši satikties uz tēju un sarunām ar citiem jauniešiem.

Kontaktinformācija

Adrese: Kungu iela 24, Liepāja LV-3401
Tālrunis: 63 481 646
E-pasts: jauniesumaja@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: www.jauniesumaja.lv
Facebook: Jauniešu māja
Instagram: Liepājas Jauniešu Māja

Vadītāja

Ance Medne - Strazda
Tālrunis: 25 958 674
E-pasts: ance.medne-strazda@liepaja.edu.lv

Projektu vadītāji

Laura Grundmane
Tālrunis: 26 464 841
E-pasts: laura.grundmane@liepaja.edu.lv

Dace Dārziņa
Tālrunis: 28 820 260
E-pasts: dace.darzina@liepaja.edu.lv

Izglītības metodiķe

Ieva Cipriķe
Tālrunis: 29 770 844
E-pasts: ieva.ciprike@liepaja.edu.lv 

Mūzikas telpas dežurants

Bruno Jonass
Tālrunis: jauniesumaja@liepaja.edu.lv
E-pasts: 25 659 091

Noderīgi

Lai iegūtu Liepājas pilsētas jauniešu (to, kuri pilsētā dzīvo vai mācās un strādā) statistisku un socioloģisku raksturojumu, laika periodā no 2019. gada marta līdz septembrim tika īstenots pētījums.

Skatīt pētījuma rezultātu kopsavilkumu: Liepājas pilsētas jauniešu raksturojums, kā arī pārskats par jauniešu viedokļiem un vērtējumiem

 • Atjaunots:
 • 21. aprīlis, 2020