Jauniešu māja

Liepājas Jauniešu māja, Kungu ielā 24, ir vieta, kur jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem satikties un kopīgi īstenot savas idejas kopā ar citiem jauniešiem caur neformālās izglītības principiem – mācoties būt, mācoties būt kopā ar citiem, mācoties zināt un mācoties darot.

Jauniešu mājā ir atvērta katru darba dienu un sestdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00.

Liepājas jauniešu māja īsteno darbu ar jaunatni Liepājas pašvaldībā un tās mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, rosinot viņu iniciatīvu lēmumu pieņemšanā, nodrošinot jauniešu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, izmantojot praktiskus soļus un pasākumus personīgai izaugsmei. Jauniešu mājas mērķis ir nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Liepājas Jauniešu māja jau vairākus gadus sadarbojas ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, kas jauniešiem piedāvā dažādas iespējas iesaistīties arī starptautiskos projektos. Vairāk par realizētajiem Erasmus+ projektiem lasāms mājaslapas www.jauniesumaja.lv projektu sadaļā.

Jauniešu mājas paspārnē darbojas arī Jauniešu mājas padome – neformāla jauniešu grupa, kas kopīgi realizē pasākumus un mācās viens no otra.

Jauniešu māja piedāvā iespēju pilnveidoties dažādās neformālās mūzikas, valodu, teātra, video, projektu rakstīšanas, žurnālistikas un citās programmās.

Jauniešu mājā ir iespēja:

 • iesaistīties dažādos vietējos un starptautiskos projektos,
 • organizēt pasākumus un būt brīvprātīgajam,
 • apgūt angļu valodu, spēlējot galda spēles, kas Jauniešu mājā pieejamas plašā izvēlē,
 • apgūt improvizatora prasmes Improvizācijas teātra nodarbībās,
 • apgūt ģitārspēli un bungas Jauniešu mājas mūzikas telpā,
 • apgūt glītrakstīšanas mākslu kaligrāfijas nodarbībās,
 • apgūt publiskās runas mākslu debašu nodarbībās,
 • fotogrāfēt un filmēt video skolā,
 • mācīties rakstīt projektus,
 • gūt atbalstu karjeras izvēlē, CV sagatavošanā un prakses vietu izvēlē,
 • apmeklēt koncertus, teātra izrādes, izstādes, izglītojošas tikšanās un diskusijas ar politiķiem, uzņēmējiem un nozaru ekspertiem,
 • vienkārši satikties uz tēju un sarunām ar citiem jauniešiem.

Kontaktinformācija

Adrese: Kungu iela 24, Liepāja LV-3401
Tālrunis: 63 481 646
E-pasts: jauniesumaja@liepaja.edu.lv
Mājaslapa: www.jauniesumaja.lv
Facebook: Jauniešu māja
Instagram: Liepājas Jauniešu Māja

Vadītāja

Ance Medne - Strazda
Tālrunis: 25 958 674
E-pasts: ance.medne-strazda@liepaja.edu.lv

Projektu vadītāji

Laura Grundmane
Tālrunis: 26 464 841
E-pasts: laura.grundmane@liepaja.edu.lv

Dace Dārziņa
Tālrunis: 28 820 260
E-pasts: dace.darzina@liepaja.edu.lv

Izglītības metodiķe

Ieva Cipriķe
Tālrunis: 29 770 844
E-pasts: ieva.ciprike@liepaja.edu.lv 

Mūzikas telpas pavēlnieks

Bruno Jonass
Tālrunis: jauniesumaja@liepaja.edu.lv
E-pasts: 25 659 091

Noderīgi

Lai iegūtu Liepājas pilsētas jauniešu (to, kuri pilsētā dzīvo vai mācās un strādā) statistisku un socioloģisku raksturojumu, laika periodā no 2019. gada marta līdz septembrim tika īstenots pētījums.

Skatīt pētījuma rezultātu kopsavilkumu: Liepājas pilsētas jauniešu raksturojums, kā arī pārskats par jauniešu viedokļiem un vērtējumiem

 • Atjaunots:
 • 15. janvāris, 2020