Liepājas “Jauniešu māja”

Liepājas “Jauniešu māja”, Kungu ielā 24 (sētā, ieeja no Bāriņu ielas), ir vieta, kur jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem satikties un kopīgi īstenot savas idejas kopā ar citiem jauniešiem caur neformālās izglītības principiem – mācoties būt, mācoties būt kopā ar citiem, mācoties zināt un mācoties darot.

"Jauniešu māja" ir atvērta katru darba dienu un sestdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00.

Liepājas “Jauniešu māja” īsteno darbu ar jaunatni Liepājas pašvaldībā un tās mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, rosinot viņu iniciatīvu lēmumu pieņemšanā, nodrošinot jauniešu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, izmantojot praktiskus soļus un pasākumus personīgai izaugsmei. “Jauniešu mājas” darbības mērķis ir nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Liepājas "Jauniešu māja" jau vairākus gadus sadarbojas ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, kas jauniešiem piedāvā dažādas iespējas iesaistīties nacionālos un starptautiskos projektos. Vairāk informācijas par projektu realizāciju pieejama mājaslapā jaunatne.gov.lv un  par realizētajiem Erasmus+ projektiem lasāms mājaslapas www.jauniesumaja.lv projektu sadaļā.

"Jauniešu māja" paspārnē darbojas arī Jauniešu mājas padome – neformāla jauniešu grupa, kas kopīgi realizē tikšanās, pasākumus, projektus, un mācās viens no otra. Jauniešu mājā atbalstu gūst arī Liepājas Skolēnu domei.

Jauniešu mājā ir iespēja:

 • iesaistīties dažādos vietējos un starptautiskos projektos;
 • organizēt pasākumus un būt brīvprātīgajam;
 • apgūt pašaizsardzības pamatus;
 • apgūt ģitārspēli un bungas “Jauniešu mājas” mūzikas telpā;
 • mācīties rakstīt un realizēt vietējus un starptautiskus projektus;
 • piedalīties Edinburgas hercoga starptautiskajā jauniešu pašaudzināšanas programmā “Award”;
 • gūt informāciju par atbalsta iespējām atkarību un vardarbībās skartiem jauniešiem;
 • piedalīties un apmeklēt koncertus, teātra izrādes, izstādes, izglītojošas tikšanās un diskusijas ar politiķiem, uzņēmējiem un nozaru ekspertiem;
 • vai vienkārši satikties uz tēju un sarunām ar citiem jauniešiem.

Kontaktinformācija

Adrese: Kungu iela 24, Liepāja LV-3401
Tālrunis: 63 481 646
E-pasts: jauniesumaja@liepaja.edu.lv

Mājaslapa: www.jauniesumaja.lv
Facebook: Jauniešu māja
Instagram: Liepājas Jauniešu Māja

Vadītāja

Ance Medne-Strazda
Tālrunis: 25 958 674
E-pasts: ance.medne-strazda@liepaja.edu.lv

Projektu vadītāji

Dagnija Smiltniece
Tālrunis: 26 464 841
E-pasts: dagnija.smiltniece@liepaja.edu.lv

Diāna Kamaņina
Tālrunis: 26 040 547
E-pasts: diana.kamanina@liepaja.edu.lv

Izglītības metodiķe

Ieva Cipriķe
Tālrunis: 29 770 844
E-pasts: ieva.ciprike@liepaja.edu.lv 

Mūzikas telpas dežurants

Jēkabs Lociks
Tālrunis: 27 094 543
E-pasts: jauniesumaja@liepaja.edu.lv

Noderīgi

Lai iegūtu Liepājas pilsētas jauniešu (to, kuri pilsētā dzīvo vai mācās un strādā) statistisku un socioloģisku raksturojumu, laika periodā no 2019. gada marta līdz septembrim tika īstenots pētījums.

Skatīt pētījuma rezultātu kopsavilkumu: Liepājas pilsētas jauniešu raksturojums, kā arī pārskats par jauniešu viedokļiem un vērtējumiem

 • Atjaunots:
 • 2. septembris, 2021