Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepājas “Jauniešu māja”

Liepājas “Jauniešu māja”, Kungu ielā 24 (sētā, ieeja no Bāriņu ielas), ir vieta, kur jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem satikties un kopīgi īstenot savas idejas kopā ar citiem jauniešiem caur neformālās izglītības principiem – mācoties būt, mācoties būt kopā ar citiem, mācoties zināt un mācoties darot.

"Jauniešu māja" ir atvērta katru darba dienu no plkst. 14.00 līdz 20.00.

Skatīt:  Jauniešu mājas piedāvājums 2023./2024. mācību gadā

Liepājas “Jauniešu māja” īsteno darbu ar jaunatni Liepājas pašvaldībā un tās mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, rosinot viņu iniciatīvu lēmumu pieņemšanā, nodrošinot jauniešu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, izmantojot praktiskus soļus un pasākumus personīgai izaugsmei. “Jauniešu mājas” darbības mērķis ir nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Liepājas "Jauniešu māja" jau vairākus gadus sadarbojas ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, kas jauniešiem piedāvā dažādas iespējas iesaistīties nacionālos un starptautiskos projektos. Vairāk informācijas par projektu realizāciju pieejama mājaslapā jaunatne.gov.lv un par realizētajiem Erasmus+ projektiem lasāms mājaslapas www.jauniesumaja.lv projektu sadaļā.

"Jauniešu māja" paspārnē darbojas arī Jauniešu padome – neformāla jauniešu grupa, kas kopīgi realizē tikšanās, pasākumus, projektus, un mācās viens no otra. Jauniešu mājā atbalstu gūst arī Liepājas Skolēnu dome - nodibinājums, kas pēc brīvprātības principiem apvieno Liepājas pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo skolu aktīvākos jauniešus kopīgai darbībai.

Jauniešu mājā ir iespēja:

 • iesaistīties dažādos vietējos un starptautiskos projektos;
 • organizēt pasākumus un būt brīvprātīgajam;
 • apgūt pašaizsardzības pamatus un jogu;
 • apgūt ģitāras spēli un bungas “Jauniešu mājas” mūzikas telpā;
 • darboties uzņēmējdarbības un karjeras izvēles nodarbībās “Esi Līderis”;
 • mācīties rakstīt un realizēt vietējus un starptautiskus projektus;
 • iesaistīties Liepājas skolēnu domē vai Jauniešu padomē;
 • gūt informāciju par atbalsta iespējām atkarību un vardarbībās skartiem jauniešiem;
 • piedalīties un apmeklēt izglītojošas nodarbības un pasākumus, koncertus, teātra izrādes, izstādes, tikšanās un diskusijas ar politiķiem, uzņēmējiem un nozaru ekspertiem;
 • vai vienkārši satikties uz tēju un sarunām ar citiem jauniešiem.

Kontaktinformācija

Adrese: Kungu iela 24, Liepāja LV-3401
Tālrunis: 63 481 646
E-pasts: jauniesumaja@liepaja.edu.lv

Mājaslapa: www.jauniesumaja.lv
Facebook: Jauniešu māja
Instagram: Liepājas Jauniešu Māja

Vadītāja pienākumu izpildītāja

Zane Šteinberga
Tālrunis: 29 108 582
E-pasts: zane.steinberga@liepaja.edu.lv

Projektu vadītāji

Kristīne Jegorova
Tālrunis: 22 173 704
E-pasts: kristine.jegorova@liepaja.edu.lv

Melinda Briede
Tālrunis: 28 205 267
E-pasts: melinda.briede@liepaja.edu.lv

Izglītības metodiķe

Ieva Cipriķe
Tālrunis: 29 770 844
E-pasts: ieva.ciprike@liepaja.edu.lv 

Mūzikas telpas dežurants

Anda Dedze
Tālrunis: 28 445 128
E-pasts: jauniesumaja@liepaja.edu.lv

Pētījumu rezultāti

 • Atjaunots:
 • 5. jūlijs, 2024