Jūras zāļu savākšana

Jūras zāles jeb aļģes ir labs papildu mēslojums dārziem un koku vai krūmu stādījumiem, jo satur vērtīgas minerālvielas un organisko vielu maisījumu. Iedzīvotāji tās no pludmales var vākt bez maksas. Bet iebraukšanai pludmalē ar automašīnu, lai vāktu jūras zāles, nepieciešama atļauja.

Atļauju izsniegšana jūras zāļu savākšanai

Iedzīvotāji, kuri izskalotās jūras zāle vēlas savākt un no Liepājas pludmales transportēt ar savu automašīnu, ir jānoslēdz bezatlīdzības līgums, kas noteiktu laiku dod tiesības iebraukt pludmalē.

Pieteikumu bezatlīdzības līguma noslēgšanai var iesniegt:

  • Elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu vietnē: pieteikumi.liepaja.lv,
  • Klātienē Komunālajā pārvaldē, Uliha ielā 44. Tālrunis uzziņām: 63 481 898.

Iedzīvotāji, kuri savām vajadzībām pludmalē izskalotās jūras zāles plāno vākt tikai ar dārza darbarīkiem, neizmantojot automašīnu, to var darīt, neprasot atļauju.

***Pakalpojuma “Jūras zāļu savākšanas atļauja” apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

  • Publicēts:
  • 26. novembris, 2020