Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kā veidojas pilsētas budžets

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.

Pašvaldības budžeta ieņēmumi veidojas no nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, valsts dotācijām un mērķdotācijām, iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem.

Pašvaldības budžets tiek izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

Plašāku informāciju skatīt sekojošās sadaļās: