Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kanalizācija un notekūdeņi

Notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, kā arī pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju nodrošina SIA “Liepājas ūdens”.

Lai pieslēgtos pilsētas kanalizācijas tīkliem, aicinām sazināties ar SIA “Liepājas ūdens”.

Kontaktinformācija

SIA “Liepājas ūdens”
Adrese: K. Valdemāra iela 12
E-pasts: lu@liepajas-udens.lv
www.liepajas-udens.lv

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

2019. gada jūlijā SIA “Liepājas ūdens” ir uzsākusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju. Visām fiziskām un juridiskām personām Liepājas pilsētā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētas kanalizācijas sistēmas (kanalizācija, kas nav pieslēgta pilsētas kopējai sistēmai), ir pienākums reģistrēt to. 

Reģistrācija ir jāveic līdz 2021. gada 31. decembrim, iesniedzot SIA “Liepājas ūdens” reģistrācijas iesniegumu.

Iesniegumu var iesniegt:

  • klātienē SIA "Liepājas ūdens", Kr. Valdemāra ielā 12,
  • nosūtot pa pastu, iesniegumu adresējot SIA "Liepājas ūdens",  Kr. Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401,
  • elektroniski nosūtot uz e-pastu lu@liepajas-udens.lv, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Plašāka informācija par sistēmas reģistrēšanu pieejama SIA "Liepājas ūdens" mājaslapā

Asenizācijas pakalpojums

Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām var savākt un izvest asenizators, kas šī pakalpojuma sniegšanai reģistrējies pašvaldībā un izpilda visas noteikumu prasības par notekūdeņu savākšanu un nodošanu.

Liepājas pašvaldībā reģistrētie asenizācijas pakalpojumu sniedzēji:

Asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem

Lai reģistrētos asenizācijas pakalpojumu sniegšanai, asenizatoram atbilstoši Liepājas domes saistošo noteikumiem Nr. 27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā” ir jāiesniedz aizpildīts šo noteikumu 1. pielikumā esošais iesniegums (.doc).

Asenizācijas pakalpojumu sniedzējam līdz kārtējā gada 1. februārim jāiesniedz rakstveida atskaite (.doc) par notekūdeņu un nosēdumu apjomiem, kas iepriekšējā gadā no asenizatora apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākti, transportēti un novadīti speciāli izveidotājā notekūdeņu pieņemšanas vietā

Iesniegums un atskaite jāiesniedz personiski Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļā, 117. kabinetā vai Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Papildu informācija pa tālruni: 63 404 745.

Normatīvie akti

  • Atjaunots:
  • 22. septembris, 2023