Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kapavietu apsekošana

Reizi gadā Kapsētu pārvalde veic nekopto kapavietu aktēšanu, sastādot aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar brīdinājuma zīmi.

Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiek izvietota uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā.

Ir 2 veida brīdinājuma zīmes:

  • kad kapavieta atzīta par nekoptu,
  • kad nav noslēgts līgums par kapavietu vai beidzies līguma termiņš.

Aktuāli

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde ,,Liepājas kapsētu pārvalde” informē, ka atbilstoši 2015. gada 10. decembra Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 23 ,,Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" VII. daļas 44. punktam, 2023. gadā tiek uzsākta nekopto kapavietu atsavināšana.

Informācija par nekoptām kapavietām ir atrodama kapsētās pie info stendiem, kā arī kapsētu informācijas digitalizācijas un datu pārvaldības sistēmā Cemety:

Liepājas pašvaldības kapsētu kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, apbedīšanas, kapliču izmantošanas, bezpiederīgo mirušo apbedīšanas, nekoptu kapavietu aktēšanas kārtību nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 "Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi".

Kontaktinformācija

Iveta Veidemane
Liepājas Kapsētu pārvaldes direktora vietniece
Tālrunis: 63 424 533
E-pasts: iveta.veidemane@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 2. maijs, 2023