Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

    Komisija liek mainīt projekta risinājumus, lai saglabātu astoņu kokus2. marts, 2022Paziņojumi

    1 no 1

    Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) pieņēmusi lēmumu atbalstīt tikai daļēju pieteikto koku ciršanu O. Kalpaka ielas posmā.

    Komisija ir aicinājusi projektētāju rast iespēju pārstrādāt ielas pārbūves risinājumus tā, lai tiktu saglabāta Holandes liepu rinda ar sešiem kokiem, kā arī Pensilvānijas osis un parastais skābardis, tātad kopumā astoņi koki no 17, par kuru ciršanu ir uzklausīts sabiedrības viedoklis.

    Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) pagājušā gada 17. decembrī tika saņemts SIA “BM-projekts” iesniegums par koku ciršanas nepieciešamību O. Kalpaka ielas posmā sakarā ar posma pārbūves projektu. SIA “BM-projekts” iesniegumā ir minēts, ka kopumā nepieciešams izcirst 29 kokus, kas traucēšot ielas pārbūvi.

    AUK pārstāvjiem apskatot situāciju dabā un izvērtējot šā iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, tika konstatēts, ka par 10 kokiem no 29 ir iespējams dot atļauju tos izcirst un nav nepieciešams rīkot publisko apspriešanu – visi šie koki ir ar trupes bojājumu pazīmēm. Par diviem kokiem, kuru apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla nepārsniedz 20 centimetrus, nav nepieciešama pašvaldības atļauja. Savukārt, par 17 koku ciršanu AUK lēma vispirms uzklausīt sabiedrības viedokli.

    Publiskā apspriešana notika no 10. līdz 19. janvārim, kurā viedokli kopumā ir izteikuši 73 respondenti, no tiem 40 atbalsta, 27 neatbalsta un seši daļēji atbalsta plānoto koku nociršanu.

    Publiskās apspriešanas dalībnieki aptaujas anketu komentāros ir vērsuši AUK uzmanību uz to, ka ielas posma platums un šeit augošo koku novietojums ļauj projekta risinājumus izmainīt tā, lai atsevišķus likvidēšanai pieteiktos kokus būtu iespējams saglabāt. Šo viedokli komisija ir ņēmusi vērā un par to informējusi ielas pārbūves projektētāju.

    Taču AUK arī nolēmusi konceptuāli atbalstīt deviņu koku (viena āra bērza, vienas Holandes liepas, vienas parastās zirgkastaņas, divu parasto kļavu, trīs Kanādas papeļu un viena trauslā vītola), kas aug O. Kalpaka ielas sarkanajās līnijās, ciršanu. Tātad - no 17 apspriestajiem kokiem tiks saglabāti astoņi, bet deviņi tiks nozāģēti.

    O. Kalpaka ielas posma pārbūves projekta ietvaros pēc Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas pasūtījuma no Raiņa līdz Brīvostas ielai paredzēts atjaunot un izbūvēt brauktuves un nobrauktuvju segumu, izbūvēt velosipēdu ceļu, lietus ūdens kanalizācijas tīklus, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus, atjaunot un izbūvēt ielu apgaismojumu, pārbūvēt sakaru un komunikāciju tīklus, atjaunot un izbūvēt satiksmes organizācijas elementus.

    Lai teritoriju padarītu košāku un videi draudzīgāku, ielas posms tiks papildināts ar jauniem apstādījumiem un puķu dobēm, kuru kopējā platība ir plānota 1060 m². Vēl paredzēts iestādīt četras Holandes liepas un 10 ugunssarkanās vilkābeles.

    Papildu informācija

    Margarita Teivāne, ainavu arhitekte
    Liepājas pilsētas Būvvalde
    Tālrunis: 63 404 418
    E-pasts: margarita.teivane@liepaja.lv