Eiropas Kultūras galvaspilsēta 202715. oktobris, 2020Kultūra

  1 no 10Koncertzāle "Lielais dzintars".
  2 no 10Liepājas teātra izrāde.
  3 no 10Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts.
  4 no 10Izstāžu galerija "Romas dārzs".
  5 no 10Peldošā skulptūra “Karostas nāra”.
  6 no 10Kultūras balva.
  7 no 10Liepājas Mākslas forums.
  8 no 10Dziesmu svētki Liepājā.
  9 no 10Liepājas muzeja gaismu instalācija.
  10 no 10Sv. Nikolaja Jūras katedrāle Karostā.

  Liepājā ir bagātas un varenas kultūras tradīcijas, plašas un daudzveidīgas mūsdienīgas izklaides iespējas, augstvērtīgs un visaptverošs kultūras piedāvājums, mākslinieki no visas pasaules un plašas iespējas ikvienam iesaistīties Liepājas kultūras dzīves veidošanā.

  Mūs raksturo tas, ka pilsēta nebaidās no izaicinājumiem un neprātībām – nebaidās būt tendenču noteicēja, darīt un piepildīt to, par ko citi vēl tikai sapņo, tādēļ arī esam nolēmuši piedalīties konkursā par titulu “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.

  Galvenie mērķi

  • Veicināt Liepājas pilsētas ekonomisko izaugsmi, kā arī atpazīstamību vietējās un starptautiskajās mērķauditorijās;
  • Rosināt Liepājas iedzīvotāju izglītošanu un līdzatbildību sabiedriski aktīvos procesos, komunikāciju starp dažādu nozaru profesionāļiem, veidojot daudzveidīgus jaunrades procesus un iesaistot dažādās kultūras aktivitātēs;
  • Nodrošināt augstvērtīgus kultūras, mākslas un starpnozaru pasākumus;
  • Attīstīt kultūras un atpūtas infrastruktūru, kā arī veicināt objektu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšana.

  Aktualitātes

  • Aicinājums iedzīvotājiem iesaistīties Liepājas pieteikuma sagatavošanā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula iegūšanai. Lasīt vairāk.
  • Aicinājums iesniegt idejas sabiedrības līdzdalības veicināšanai un vides jautājumu aktualizēšanai Liepājas pilsētā. Lasīt vairāk.
  • 81% liepājnieku uzskata, ka Eiropas Kultūras galvaspilsētas tituls sniegs pozitīvu ietekmi pilsētas ekonomikai. Lasīt vairāk.
  • 2020. gada 15. oktobrī Liepājas pilsētas domes deputāti lēma atbalstīt Liepājas pilsētas dalību un pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam priekšatlases konkursam. Lasīt vairāk.

  Vadības grupas sastāvs

  Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis.

  Atbildīgā institūcija par pieteikuma izstrādi paredzēta Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”.

  Darba grupas sastāvs

  Inta Šoriņa – pieteikuma veidošanas projekta vadītāja
  Nauris Lazdāns – atbildīgs par kultūras iestāžu iesaisti un pasākumu producēšanas jautājumiem
  Agita Auza – atbildīga par kultūrpolitikas īstenošanas jautājumiem
  Kristīne Niedre Lathere – atbildīga par izglītības nozares jautājumiem
  Baiba Bartkeviča – atbildīga par mākslinieciskās programmas jautājumiem
  Aiga Kļaveniece – atbildīga par pilsētas attīstības un plānošanas jautājumu īstenošanas jautājumiem
  Nora Sudmale – atbildīga par sabiedrības līdzdalības jautājumiem
  Zita Lazdāne – atbildīga par komunikāciju un mārketingu
  Ance Kolibere – atbildīga par starptautiskajām attiecībām

  Kontakti

  Sazināties ar Eiropas kultūras galvaspilsētas komandu var, rakstot uz e-pastu: liepaja2027@liepaja.lv

  Papildu informācijai

  Zita Lazdāne
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
  Tālrunis: 22 017 277
  E-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv