Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības līdzfinansējums privātajam bērnudārzam

Ja bērns, kurš reģistrēts bērnudārza rindā, bet no pusotra gada vecuma netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības bērnudārzā, var saņemt no pašvaldības finansiālu atbalstu, lai varētu apmeklēt privātu bērnudārzu.

Pašvaldības līdzfinansējums privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs mēnesī bērniem ir:

  • no 1,5 līdz 4 gadu vecumam – 270,36 eiro,
  • bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei (no 5 līdz 7 gadiem) – 174,95 eiro.

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim jāvēršas privātajā bērnudārzā un jānoslēdz līgums. Tālāko dokumentu kārtošanu par atbalsta saņemšanu veic privātā izglītības iestāde.

Nosacījumi atbalsta saņemšanai:

  • bērna un viena no bērna vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Liepājā,
  • bērns pirms pašvaldības atbalsta pieprasīšanas reģistrēts bērnudārza rindu reģistrā,
  • bērns no pusotra gada vecumam netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības bērnudārzā,
  • privātajai pirmsskolas izglītības iestādei jābūt reģistrētai izglītības iestāžu reģistrā un jāīsteno licencēta pirmsskolas izglītības programma.

Kārtību, kādā pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas, nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 2 “Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

  • Atjaunots:
  • 2. augusts, 2023