Pašvaldības līdzfinansējums privātajam bērnudārzam

Ja bērns, kurš reģistrēts bērnudārza rindā, bet no pusotra gada vecuma netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības bērnudārzā, var saņemt no pašvaldības finansiālu atbalstu, lai varētu apmeklēt privātu bērnudārzu.

No 2019. marta pašvaldības līdzfinansējums privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs mēnesī bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam ir 199,64 eiro līdzšinējo 206,09 eiro vietā un bērniem no 5–6 gadiem 116,11 eiro (līdz šim 124,91 eiro).

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim jāvēršas privātajā bērnudārzā un jānoslēdz līgums. Tālāko dokumentu kārtošanu par atbalsta saņemšanu veic privātā izglītības iestāde.

Nosacījumi atbalsta saņemšanai:

  • bērna un viena no bērna vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Liepājā,
  • bērns pirms pašvaldības atbalsta pieprasīšanas reģistrēts bērnudāra rindu reģistrā,
  • bērns no pusotra gada vecumam netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības bērnudārzā,
  • privātajai pirmsskolas izglītības iestādei jābūt reģistrētai izglītības iestāžu reģistrā un jāīsteno licencēta pirmsskolas izglītības programma.

Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu izmaksu tāmes

  • privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Pikucis" izmaksu tāme (.pdf)
  • privātsākumskolas "Varavīksne" izmaksu tāme (.pdf)
  • privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Sirsniņskola" izmaksu tāme (.pdf)

Kārtību, kādā pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas, nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 “Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

Kontaktinformācija

Inga Kārkliņa
Liepājas Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciāliste
Tālrunis: 63 489 133
Mobilais tālrunis: 29 657 198
E-pasts: inga.karklina@liepaja.edu.lv

*** Pakalpojuma "Pirmsskolas izglītības pakalpojumi" apraksts pieejams arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

  • Atjaunots:
  • 5. aprīlis, 2019