Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepāja – atkrastes vēja enerģijas nozares centrs Baltijas jūras austrumu daļā14. aprīlis, 2023Uzņēmējdarbība

  1 no 1Diskusijas “Latvijas ostas kā enerģētiskās neatkarības pamats” laikā.

  14. aprīlī Liepājā notika diskusija “Latvijas ostas kā enerģētiskās neatkarības pamats”, kuru  vadīja satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs un ekonomikas ministre Ilze Indriksone un kuras fokusā bija Baltijas jūras potenciāls vēja parku attīstībai, un kā būtiskākais sarunu aspekts bija Latvijas lielo ostu nepieciešamība piesaistīt privātos investorus, lai šo attīstību nodrošinātu. Diskusijas laikā Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis iepazīstināja ar izstrādāto ieceri veidot atkrastes vēja enerģijas atbalsta bāzi Liepājas ostā, kas pilnībā atbilst astoņiem no desmit nosacījumiem un 100 km rādiusa ietilpst visi Latvijas teritoriālajos ūdeņos plānotie vēja parki un 250 km rādiusā visi Baltijas valstu plānotie vēja parki.

  Strauji mainoties ģeopolitiskajai situācijai,  tirgus situācijai un  iedzīvotāju paradumiem,  pieaug nepieciešamība pēc pārdomātiem, inovatīviem un videi draudzīgiem risinājumiem. Viena no šā brīža aktualitātēm ir plāns, sākot ar 2027.gadu Baltijas jūrā izbūvēt vairākus atkrastes vēja  enerģijas parkus. To pamato gan starptautiskie starpvalstu nolīgumi, gan Baltijas jūras telpiskais plānojums, ar kuru ir nodefinētas šādu parku atrašanās vietas, gan nepieciešamība vairot enerģētisko neatkarību.

  Diskusiju “Latvijas ostas kā enerģētiskās neatkarības pamats” un tajā piedalījās Latvijas lielo ostu pārstāvji, Latvijas Vēja enerģijas asociācija, Latvenergo vadība, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvji, kā arī lielākie ostu stividoruzņēmumi. 

  Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs: “Atkrastes vēja parki un enerģētiskā neatkarība ir Latvijas prioritāte un nepieciešams arī attīstītas ostu infrastruktūra. Šodienas diskusija parādīja kādi jautājumi ir aktuāli un prasa neatliekamu un racionālu risinājumu, lai vēju parku un atbalsta infrastruktūras jautājumi virzītos uz priekšu. Šodien redzējām, ka Liepāja ir labi pastrādājusi un sagatavojusi vērā ņemamu piedāvājumu.”

  Lai Baltijas jūrā izbūvētu atkrastes vēja parkus nepieciešama atbalsta bāze kādā no ostām. Tieši Liepājas osta ir viena no piemērotākajām vietām šādas infrastruktūras izveidei, ko nosaka arī  Liepājas pilsētas un Liepājas SEZ ilgtermiņa attīstības plāni, kura Stratēģiskajā mērķī Nr.2 nodefinēta Priekšostas attīstības projekta motivācija un aktualitāte. Tas ļauj operatīvi uzsākt šādas infrastruktūras izveidei nepieciešamās aktivitātes, ekonomējot laiku, kas nepieciešams līdz objektu nodošanai ekspluatācijā 2027. gadā.

  Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis: “Šobrīd nevienā no Baltijas jūras austrumu piekrastes ostām nav piemērotas infrastruktūras – vismaz 15-20 hektāru teritorijas ar divām 200 m garām piestātnēm ar augstu nestspēju. Mūsuprāt, ir svarīgi, ka Latvijas projektu būvniecībai tiek izmantota Latvijas ostu infrastruktūra, un mēs redzam, ka Liepājā ir visas iespējas to izveidot – gan brīvā teritorija ostas akvatorijas iekšienē, gan labi grunts ģeotehniskie rādītāji, kas ļauj nodrošināt nepieciešamo nestspēju. To saprotot, esam izstrādājuši Liepājas ostas Priekšostas attīstības koncepciju, kas paredz 1.kārtā izbūvēt infrastruktūru 39 ha platībā. Ir izstrādāts projekta Tehniskais risinājums, apzinātas nepieciešamās investīcijas, izstrādāta projekta ieviešanas ceļa karte un laika grafiks – šāda projekta īstenošanai būtu nepieciešami četri gadi, kas saskaņojas ar reģionā plānoto atkrastes vēja enerģijas parku būvniecības plānotajiem laika grafikiem, pat nodrošinot zināmu laika rezervi.”

  Projekta mērķis ir izveidot nozīmīgu reģiona atkrastes vēja enerģijas parku būvniecības atbalsta bāzi (Instalation port), vienlaicīgi paredzot teritoriju ar nozari saistītai ražošanai un uzturēšanas un apkalpošanas bāzei (O&M base). Tehniskā projekta izstrādē ņemti labākie labas prakses piemēri no vadošajām nozares apkalpošanas ostām Dānijā, Nīderlandē un Vācijā. Projekta realizācija paredzēta 3 kārtās, atbilstoši tirgus situācijai un pieprasījumam. Kopējais projekta apjoms ir teritorija ar platību 88,5 ha.

  Šobrīd ir aktīva interese par Liepājas SEZ piedāvātajām iespējām arī no vēja nozares ražotājiem – plāni izbūvēt Baltijas jūrā jaunus parkus ir izsmēluši esošo rūpnīcu ražošanas jaudas, tāpēc tiek meklētas lokācijas jaunām rūpnīcām – gan atkrastes, gan sauszemes parku projektu nodrošināšanai. Un visiem šiem projektiem ir svarīgas loģistikas iespējas – ostas infrastruktūra.

  Informāciju sagatavoja

  Līga Ratniece - Kadeģe
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
  Tālrunis: 63 407 708
  E-pasts: liga@lsez.lv