Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājā norisinājās pilsētas 10.–12. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference31. janvāris, 2020Izglītība

  Trīs puiši sēž un laimīgi smaida
  1 no 2
  Laimīgas meitenes
  2 no 2

  Lai veicinātu vispārējās izglītības iestāžu skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību, padziļinot skolēnu zināšanas dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs un veidotu skolēnos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniskās pētniecības darbu izstrādē, 30. janvārī Liepājas 8. vidusskolā norisinājās Liepājas pilsētas 10.–12. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.

  Kopumā šajā konferencē piedalījās skolēni ar 56 darbiem no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas (DALP) 5. vidusskolas, Liepājas 8. vidusskolas, Liedaga vidusskolas, Oskara Kalpaka 15. vidusskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas un Liepājas 7. vidusskolas. 10.−12. klašu skolēni bija sagatavojuši darbus dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātnes, sociālo zinātņu, humanitāro un mākslas zinātņu nozarēs.

  Pētījumus skolēni veica savā izglītības iestādē, sadarbojoties ar darba vadītāju. Pētniecisko darbu varēja veikt arī zinātniskās pētniecības iestāžu laboratorijās vai ražošanas uzņēmumos, konsultācijām piesaistot iestādes vai uzņēmuma attiecīgo speciālistu.

  Skolēnu darbus vērtēja īpaši izveidota žūrijas komisija, kuras sastāvā bija dažādu skolu pedagogi, kā arī pieaicinātie speciālisti no Latvijas augstskolām un privātā sektora.

  Tālāk uz reģionālo konferenci virza visus darbus, kas recenzijā ieguvuši 40 punktus. Kopumā tālāk tiek virzīti 52 darbi.

  Par labākajiem atzīti darbi, kas ieguvuši vairāk nekā 90 punktus no 100 iespējamiem:

  • Salvja Attiķa un Kristapa Verbeļa (Liepājas 5. vidusskola, 11. klase) darbs “Labā prakse droša datortīkla konfigurēšanā un pārvaldībā”,
  • Jura Ozoliņa (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija) darbs “Virtuālā realitāte un tās lietojumi”,
  • Agnetas Plāciņas (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 11. klase) darbs “Atmiņas uzlabošanas iespējas ar treniņa palīdzību”,
  • Elīzas Annas Smilgas (O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, 11. klase) darbs “Psiholoģiskie aspekti, izvēloties citādo reliģiju – Islāmu”,
  • Katrīnas Ližbovskas (J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola) darbs “Liepājas pēckara dzīves ainas dažādos informācijas avotos. 1945.-1953.”,
  • Kates Annikas Antānes (Liepājas Raiņa 6. vidusskola, 11. klase) darbs “Salīdzinājumu konstrukcijas Andras Manfeldes romānā “Virsnieku sievas””
  • Andra Jankava (O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, 11. klase) darbs “Košļājamās tabakas izplatīšanas un lietošanas tiesiskās pretrunas Latvijā”,
  • Keitas Laimiņas un Alises Laimiņas (DALP 5. vidusskola, 10. un 12. klase) darbs ““Zero Waste” iepirkšanās iespējas Liepājā”,
  • Grietas Griezītes un Sindijas Silavas (DALP 5. vidusskola, 12. klase) darbs “Sociālo tīklu ietekme uz meiteņu emocionālo labsajūtu”,
  • Ievas Mažeikas un Veronikas Jocienes (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 11. kl.) darbs “Прецедентные имена в сознании носителей русского и латышского языков (опыт составления словарных статей к словарю прецедентных имён для учебных пособий по РКИ)”,
  • Arinas Čičko (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 11. kl.) darbs “Речевое поведение носителя русского языка в ситуации общения с иностранцем (на примере старшеклассников города Лиепаи)”,
  • Artjoma Ivanova (Liepājas 7. vidusskola, 11. klase) darbs “Концепт “душа” в русской языковой картине мира и в цикле рассказов Л. Улицкой “О теле души””.

  Kopumā ZPD konference tiek organizēta trīs posmos:

  • ZPD konkurss skolā/pilsētā/novadā − līdz 2020. gada 1. februārim,
  • ZPD reģionālā konference − 2020. gada 28. februārī,
  • ZPD valsts konference − 2020. gada 3. un 4. aprīlī.

  Papildu informācijai

  Aelita Jankovska
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  Eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos
  Tālrunis: 26 665 047
  E-pasts: aelita.jankovska@liepaja.edu.lv