Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājā plāno atjaunot sociālos un pašvaldības īres dzīvokļus22. februāris, 2024Sociālais atbalsts

  Lai samazinātu Liepājā dzīvokļu rindu uz sociālajiem un pašvaldības īres dzīvokļiem, 22. februāra domes sēdē nolemts iesniegt projekta “Telpu grupu atjaunošana mājokļu pieejamības nodrošināšanai Liepājā” pieteikumu finansējuma saņemšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) pasākuma "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība" ietvaros.

  Projekts tiks iesniegts CFLA atklātā atlases konkursā kopā ar citām pašvaldībām, kurās ir rindas uz palīdzības saņemšanu mājokļa jomā.

  Projekta ietvaros Liepājā plānots pilnībā atjaunot 12 sociālos dzīvokļus Viršu ielā 9/11 (divus divistabu un 10 vienistabas) un 29 pašvaldības īres dzīvokļus - remontam izvēlēti 13 vienistabas, 13 divistabu un trīs trīsistabu pašvaldības īres dzīvokļi gandrīz katrā Liepājas mikrorajonā - M. Ķempes ielā, Lēņu ielā, Ģen. Baloža ielā, Vērgales ielā un citur. Vairākums dzīvokļu nepieciešams sakārtot Karostā. Projekta ietvaros plānots veikt pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda atjaunošanu, tādējādi samazinot iedzīvotāju skaitu, kas atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā.

  Šobrīd dzīvokļa jautājuma palīdzības saņemšanai pašvaldībā reģistrētas 125 personas, tai skaitā 95 personas uz pašvaldības īres dzīvokļiem un 30 personas uz sociālajiem īres dzīvokļiem.

  Projekta kopējās izmaksas plānotas 764 705,88 eiro, no tām: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (80%) – 611 764,70 eiro, Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums (20 %) – 152 941,18 eiro. Projekta summa tiks pēc konkursa noslēguma un iepirkuma procedūras rezultātiem.

  Līdz šim ar pašvaldības budžeta līdzekļiem vien izdevies atjaunot ļoti mazu skaitu sociālos dzīvokļus, un cilvēki spiesti paši tos remontēt. 2021. gadā izremontēti 10 sociālie dzīvokļi, 2023. gadā – pieci Sociālajā dzīvojamā mājā Flotes ielā 14.

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv