Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājā realizē inovatīvu plānu izglītības tehnoloģiju ieviešanai pirmsskolā24. septembris, 2020Izglītība

  Maza meitene kleitā sēž pie zemes ar skatu uz robotu bites izskatā, fonā citi bērni
  1 no 1Bērniem uzdevums ir saskaitīt rūtiņas sev priekšā un ieprogrammēt "bitīti", lai tā precīzi veic ceļu uz priekšu.

  Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC) ar pašvaldības atbalstu ir uzsācis inovatīvu projektu “Izglītības tehnoloģiju ieviešanai pirmsskolas mācību satura apguvē”, kas ir daļa no plānotā ilgtermiņa attīstības plāna, ieviešot tehnoloģijas mācību procesā.

  Šodien, 24. septembrī, pirmsskolas izglītības iestādēs "Pienenīte" un "Delfīns" robotikas vēstneši savās rokās saņēma "bitītes" jeb "Bee-bot" interaktīvos robotus, kurus pirmsskolas izglītības iestādes varēs izmantot ikdienas mācību procesā.

  Augusta beigās ZIIC organizēja izglītības iestāžu pedagogu apmācības par "Bee-bot" lietošanu un metodisko materiālu izstrādi darbā ar šiem robotiem. Tā kā svarīgas ir ne tikai zināšanas, bet arī praktisko iemaņu nostiprināšana – papildu apmācībām pedagogiem tika dota iespēja katru mēnesi tās pielietot praksē savā iestādē. Pēc pusgada pedagogi atkal tiksies ZIIC, lai dalītos pieredzē ar saviem izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem.

  ZIIC ir izstrādājis rīcības plānu izglītības tehnoloģiju ieviešanai pirmsskolas izglītības iestādēs, kā pamatā ir jauns sadarbības modelis starp ZIIC un pirmsskolas iestādēm, lai attīstītu pedagogu prasmi savā darbā patstāvīgi izmantot izglītības tehnoloģijas un radīt jaunu mācību saturu. Tehnoloģiju ieviešana pirmsskolā tiek uzsākta ar robotiem “Bee-bot, jo šie roboti ir paredzēti visjaunākajiem izglītojamiem. Tā ir pasaulē atzīta un plaši izmantota tehnoloģija, turklāt atsevišķām Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēm ir pieredze šo tehnoloģiju izmantošanā. Lai arī sākotnēji plānots ieviest robotikas elementus, sadarbības modelis kalpos kā pastāvīgs darbības mehānisms regulārai un pastāvīgai tehnoloģiju ieviešanai.

  Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis: “Pēdējo divu gadu laikā esam intensīvi strādājuši pie izglītības jomas attīstības Liepājā. Tai skaitā, esam ieguldījuši ievērojamus resursus gan mācību iestāžu vides labiekārtošanā, gan izglītības satura kvalitātes paaugstināšanā. Taču ir skaidrs, ka mūsdienīga izglītības apguve vairs nav iedomājama bez moderna tehnoloģiskā aprīkojuma un inovācijām mācību satura pasniegšanā. ZIIC sadarbībā ar mācību iestādēm ir tas Liepājas resurss, kas var palīdzēt realizēt mūsu nākotnes mērķi – kļūt mūsdienīgiem un moderniem jaunāko liepājnieku prasmju apguves nodrošināšanā.”

  Rīcības plāns paredz arī sadarbību pirmsskola izglītības iestāžu starpā, veidojot zināšanu pārnesi – metodisko materiālu, zināšanu un pieredzes apmaiņā. Tāpat plānā ir ietverta pedagogu sistemātiska apmācība, kā arī centralizēta izglītības tehnoloģiju un resursu nodrošināšana iestādēm. Pirmsskolas izglītības iestādes ir pirmās, kuras skar pārmaiņas jaunajā izglītības modelī, tāpēc, plānojot inovācijas izglītības tehnoloģiju izmantošanā, ir svarīgi sākt ar šo posmu.

  Informāciju sagatavoja

  Kitija Kuduma
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  Zinātnes un izglītības inovāciju centra eksperte
  Tālrunis: 28844138
  E-pasts: kitija.kuduma@liepaja.edu.lv