Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājas aktualitātes 12. februārī (zīmju valoda)12. februāris, 2024Ziņas zīmju valodā

  Ziņas zīmju valodā: 2023. gadā liepājniekiem sniegta papildu sociālā palīdzība vairāk kā 100 000 eiro apmērā

  Skatīt: saite uz ziņu zīmju valodā

  Aizvadītajā gadā sakarā ar vispārējo dzīves dārdzības pieaugumu vairāk darba bijis arī Liepājas valstspilsētas domes Sociālo lietu komisijai – papildus pamata sociālajai palīdzībai, ko Liepājas Sociālais dienests ikdienā sniedz iedzīvotājiem, Sociālo lietu komisijā izskatīti 764 iedzīvotāju iesniegumi par sociālo palīdzību dažādās dzīves situācijās un atbalstu ārkārtas krīzes gadījumos.

  2023. gadā notikušas 52 sēdes, kurās pabalsti piešķirti 311 personām 110 471 eiro apmērā. Pabalsti ārkārtas krīzes situācijās piešķirti divos gadījumos par kopējo summu 3121 eiro, tajā skaitā – saistībā ar ugunsgrēku Klaipēdas ielā.

  Kā uzsver Sociālo lietu komisijas vadītājs Helvijs Valcis, pērn, tāpat kā iepriekšējos gadus, iedzīvotājiem visvairāk bijis nepieciešams papildus atbalsts veselības uzlabošanai, īpaši senioriem, kuri nespēj apmaksāt visus ar veselību saistītos izdevumus. 315 personām, no kurām liela daļa ir seniori, piešķirts atbalsts kopumā 79 536 eiro apmērā saistībā ar medikamentu iegādi, dārgām operācijām utt.

  Ievērots, ka iedzīvotājiem vairāk nepieciešama palīdzība sadzīves apstākļu uzlabošanai – galvenokārt remontiem piešķirtajos pašvaldības dzīvokļos. Šim mērķim atbalstu saņēmuši 64 liepājnieki kopumā 21 151 eiro apmērā.

  Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kura objektīvu apstākļu dēļ ir nonākusi situācijā, kuras risināšanai nepieciešams materiāls atbalsts, kuru nesaņemot, pastāv risks būtiski pazemināties mājsaimniecības dzīves kvalitātei. To piešķir, iepriekš izvērtējot ieņēmumus. Pabalsta maksimālais apmērs vienai mājsaimniecībai kalendārajā gadā ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Pabalsta prasītājam jāiesniedz dokumentus, kas pamato pabalsta nepieciešamību – tie nepieciešami mājsaimniecības sociālās situācijas izvērtēšanai un nepieciešamās palīdzības apmēra noteikšanai.

  Pabalstu krīzes situācijā piešķir mājsaimniecībai, kurai katastrofas vai citu negaidītu ārēju notikumu dēļ vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, tā pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība. Šo pabalstu piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli, piemēram, ugunsgrēka gadījumā. Pabalsta apmērs vienai mājsaimniecībai ir līdz 3000 eiro.

  Lai saņemtu šos papildus pabalstus, personai vai vienam no mājsaimniecības ar iesniegumu jāvēršas Sociālajā dienestā un jāiesniedz Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo lietu komisijai adresētu iesniegumu. Informāciju un konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Liepājas Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 655. Nedzirdīgie cilvēki var griezties pie surdotulka lai palīdz piezvanīt un noskaidrot interesejošos jautājumus.