Liepājas aktualitātes 7. augustā (zīmju valoda)7. augusts, 2020Ziņas zīmju valodā

  Informācija par pabalstu akcijā ”Skolas soma” un bērnu rīti Liepājas Jūrmalas parka bērnu laukumā ar Loti.

  Ziņa zīmju valodā

  No 3. augusta skolēnu vecāki no daudzbērnu un trūcīgajām ģimenēm var pieteikties pabalstam akcijā ”Skolas soma”

  No 3. augusta skolēnu vecāki no daudzbērnu un trūcīgajām ģimenēm Liepājas pils. Sociālajā dienestā var pieteikties svētku pabalstam ”Skolas soma”, 20 eiro mācību līdzekļu iegādei.

  Pabalstu par katru skolēnu var saņemt visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes, ģimenes, kuras au-dzina bērnus ar invaliditāti, aizbildnībā esošus bērnus, kā arī ģimenes ar bērniem, kuras savu problēmu risināšanā saņem sociālā darbinieka atbalstu.

  Pabalstus varēs saņemt arī ģimenes, kurām laika posmā no š. g. 1. jūlija līdz 30. septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss.

  Pabalsts tiks izmaksāts par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš šā gada 1. septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2. klases.

  Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim līdz 30. septembrim jāuzraksta iesniegums, ierodoties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā (E. Veidenbauma ielā 3, 220. kabinetā), līdzi ņemot pasi vai ID apliecību un kredītiestādes norēķinu konta numuru.

  Pabalsts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas tiks ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.
  Pabalstu izmaksai akcijā ”Skolas soma” no pašvaldības budžeta piešķirti 40 000 eiro.

  Pirmklasnieki, kuri šogad uzsāks skolas gaitas, saņems pirmklasnieka pabalstu 30 eiro apmērā pēc 1. septembra, vecākiem uzrakstot iesniegumu skolā pirmajā skolas dienā.

  Bērnu rīti Liepājas Jūrmalas parka bērnu laukumā ar Loti

  Augustā katru svētdienu pulkst. 12.00 Jūrmalas parka bērnu laukumā Liepājas Leļļu teātris aicina uz izrādi un tikties ar aktīvo suņu meiteni Loti un viņas draugiem - kaķupuiku Bruno, lāci Eduardu, peli Martu un citiem draugiem.

  Izrāžu apmeklējums – bezmaksas.