Liepājas domes un iestāžu notikumu kalendārs no 10. līdz 14. jūnijam7. jūnijs, 2019Pašvaldība

  Pirmdiena, 10. jūnijs

  11.00 Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis tiksies ar Latvijas vēstnieci Spānijā Argitu Daudzi.

  17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas ielā 48.

  Otrdiena, 11. jūnijs

  10.40 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša, priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāra Ansiņa un vietnieka kultūras un sporta jautājumos Ata Dekšņa.

  15.00 Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis piedalīsies svinīgā ceremonijā Dzimtsarakstu nodaļā, kurā sveiks astoņus liepājniekus – nākamos Latvijas Republikas pilsoņus, kuri solīs uzticību Latvijas Republikai.

  16.00 Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis un priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis Liepājā piedalīsies Krievijas ģenerālkonsula rīkotā pieņemšanā par godu Krievijas dienai.

  Trešdiena, 12. jūnijs

  8.30 Sociālo lietu komisija, E. Veidenbauma ielā 3, 215. telpā.

  11.00 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija, Liepājas domes 226. telpā.

  14.00 Iepirkumu komisija, Liepājas pilsētas domes 207. telpā.

  16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Liepājas domes 112. telpā

  Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš būs Rīgā, kur paredzēta tikšanās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, lai pārrunātu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) iespējas attiecībā uz Liepājā realizējamo projektu (Liepājas lidostas termināļa būvniecība).

  Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs uzņems Beļģijas un Nīderlandes žurnālistus, lai iepazīstinātu ar atpūtas iespējām Liepājā.

  Ceturtdiena, 13. jūnijs

  8.10 Liepājas domes vadība informēs “Rietumu radio” klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.
  10.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.
  11.00 Domes sēde, Liepājas pilsētas domes 226. telpā.
  15.30 Dzīvokļu komisija, Zivju ielā 11/13, 3. stāvā.

  PI “Komunālā pārvalde” plānotie darbi

  1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  4. Notiks pludmales smilšu sijāšana, inventāra uzturēšanas un citi kopšanas darbi atbilstoši vasaras sezonas prasībām.
  5. Pludmalē strādā glābšanas dienests un apmeklētājiem ir atvērts pludmales pieejamības komplekss cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
  6. Turpināsies meža kopšanas darbi zemesgabalā Brīvības 193A.
  7. Notiks ziemciešu dobju un dekoratīvo krūmu stādījumu ravēšana, mēslošana, laistīšana, jauniestādīto koku kopšana un citi darbi pilsētas parkos, skvēros un laukumos.
  8. Notiks ziedu kompozīciju (gliemezis, taurenis, bruņurupucis) izvietošana un ziedu grozu uzstādīšana uz apgaismojuma balstiem.
  9. Sāksies Ventspils ielas gājēju ietves posma atjaunošana.
  10. Turpināsies Beberliņu teritorijas labiekārtošanas projekta pirmās kārtas īstenošana - nobrauktuves no Lībiešu ielas un autostāvlaukuma izbūve ūdenskrātuves rietumu pusē saskaņā ar SIA “BM - projekts” izstrādāto projekta dokumentāciju.
  11. Turpināsies dabīgā akmens bruģa seguma remonts Ezera ielā no Bernātu līdz Bārtas ielai.
  12. Rojas ielas ietves (no M. Ķempes ielas līdz Rojas ielai 36) izbūves darbos līdz 30. jūnijam noteikts tehnoloģiskais pārtraukums sakarā ar liegumu putnu ligzdošanas laikā nocirst kokus, kas traucē būvdarbus.
  13. Turpināsies grants seguma brauktuves pārbūve Arnolda ielas posmā no Dzintara līdz Alejas ielai un Elizabetes ielas posmā no Kviešu līdz Ziemeļu ielai.
  14. Notiks asfalta seguma bedrīšu remonts Jaunās ostmalas rajonā, Ganību, Ventas un Klaipēda ielu rajonā un Slimnīcas ielā.
  15. Turpināsies teritorijas labiekārtošana un inženierkomunikāciju pieslēgumu būvdarbi Zvejnieku alejā 2, kur paredzēts uzbūvēt slēgto futbola halli.
  16. Turpināsies būvdarbi citos ES līdzfinansētajos projektos - Vecās ostmalas, Vētru ielas, Kapsēdes ielas posma un Grīzupes ielas pārbūves projektā.
  17. Turpināsies dzīvojamās ēkas pārbūves darbi par biroja ēku Cenkones ielā 18/20.
  18. Turpināsies Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24.
  19. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā 24, kā arī Bāriņu ielā, posmā no Kungu ielas krustojuma līdz īpašumam Nr. 32A, ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Autovadītājus aicinām uzmanīgi sekot līdzi ceļazīmēm.
  20. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

  Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

  Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: samd@liepaja.lv