Liepājas domes un iestāžu notikumu kalendārs no 15. līdz 18. aprīlim12. aprīlis, 2019Pašvaldība

  Pirmdiena, 15. aprīlis

  10.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.

  13.00 Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis iepazīšanās vizītē apmeklēs pensionāru dienas centru.

  15.00 Liepāju apmeklēs Čehijas vēstnieks Latvijā Miroslavs Koseks (Miroslav Kosek), lai tiktos ar Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāju Jāni Vilnīti, priekšsēdētāja vietnieku kultūras un sporta jautājumos Ati Deksni un Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieku Nauri Lazdānu. Vizītes laikā vēstnieks dosies arī uz koncertzāli "Lielais dzintars", lai ar koncertzāles vadību pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas, kā arī apmeklēs Liepājas Universitāti, kur paredzēta tikšanās ar rektori Daci Markus.

  16.00 Licencēšanas komisija, Liepājas domes 226. telpā.

  17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas ielā 48.

  Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks Rīgā tiksies ar Saeimu un valdību veidojošo partiju pārstāvjiem, lai pārrunātu Liepājai nozīmīgus projektus.

  15. aprīlī sāksies 13–14 gadus vecu jauniešu pieteikšanās darbam vasarā pie skolu sociālajiem pedagogiem.

  Otrdiena, 16. aprīlis

  10.40 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša, vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāra Ansiņa, vietnieka kultūras un sporta jautājumos Ata Dekšņa un vietnieka stratēģiskās plānošanas jautājumos Ulda Seska.

  15.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija, Uliha iela 36.

  15.00 Klaipēdas pilsētas domes pārstāvju vizīte Liepājā. Domes vadības tikšanās ar Klaipēdas pilsētas domes Investīciju un ekonomikas departamenta vadītāju Ričardu Zulcu.

  16.–18. aprīlī notiks skolu direktoru vietnieku, jomu koordinatoru, karjeras konsultantu pieredzes brauciens uz Igauniju.
  Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa piedalīsies Kurzemes tūrisma asociācijas valdes sēdē Rīgā.

  Norisināsies Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja organizēta gidu kursu nodarbība – ekskursija pa ostas teritoriju.

  Trešdiena, 17. aprīlis

  8.30 Sociālo lietu komisija, E. Veidenbauma ielā 3, 215. telpā.

  10.00 Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija, Liepājas domes 226. telpā.

  11.00 SIA "Liepājas enerģija" dalībnieku sapulce Rīgā.

  11.00 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija Liepājas domes 226. telpā.

  14.00 Iepirkumu komisija, Liepājas pilsētas domes 207. telpā.

  15.00 Tūrisma komisija, Liepājas domes 226. telpā.

  16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Liepājas domes 112. telpā.

  18.00 Liepājas domes vadība piedalīsies Lielbritānijas vēstniecības rīkotajā dokumentālās filmas "Sabiedrotais" pirmizrādē un pieņemšanā Liepājas muzejā.

  Ceturtdiena, 18. aprīlis

  8.10 Liepājas domes vadība informēs “Rietumu radio” klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.

  11.00 Domes sēde, Liepājas domes 226. telpā.

  14.00–17.00 Olimpiskā centra manēžā notiks noslēguma pasākums smēķēšanas novēršanas pasākumam "Misija V" Liepājas izglītības iestāžu 7. klašu skolēniem. Pasākums notiek projekta "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" ietvaros.

  PI “Komunālā pārvalde” plānotie darbi

  1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  4. Turpināsies meža kopšanas darbi zemesgabalā Klaipēdas ielā 138 un Brīvības 193A.
  5. Pašvaldības meža teritorijā Brīvības ielā 193A turpināsies patvaļīgi izveidoto mazdārziņu ēku/žogu demontāža un zemes planēšanas darbi.
  6. Turpināsies ziemciešu dobju un dekoratīvo krūmu stādījumu mēslošana un citi pavasara sakopšanas darbi pilsētas parkos, skvēros un laukumos.
  7. Tupināsies Pludmales glābšanas dienesta torņa pārcelšanas darbi no Vaiņodes ielas gala uz Liedaga ielas galu pludmales pusē.
  8. Turpināsies teritorijas daļas sakārtošana pie Ziemeļu mola un konteinerveida sabiedriskās tualetes uzstādīšana un pieslēgšana inženierkomunikācijām.
  9. Notiks vidi degradējošo un bīstamo konstrukciju demontāža Raiņa parkā, pie Tirgus ielas.
  10. Turpināsies ietves un autostāvvietu izbūve Invalīdu ielas posmā no Turaidas līdz Līgas ielai atbilstoši SIA “Ielu un ceļu projekti” izstrādātajam būvprojektam.
  11. Turpināsies Beberliņu teritorijas labiekārtošanas projekta pirmās kārtas īstenošana - nobrauktuves no Lībiešu ielas un autostāvlaukuma izbūve ūdenskrātuves rietumu pusē saskaņā ar SIA “BM - projekts” izstrādāto projekta dokumentāciju.
  12. Turpināsies ietves atjaunošana un skvēra labiekārtošana Lāčplēša dārzā pie Atmodas bulvāra un Neatkarības rotas ielas krustojuma. Šeit paredzēts uzstādīt akmens stēlas Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai atbilstoši SIA ''Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS'' izstrādātajam teritorijas labiekārtošanas projektam.
  13. Turpināsies piebraucamo ceļu atjaunošana Spīdolas, Viršu un Mežu ielas iekškvartālos.
  14. Turpināsies dabīgā akmens bruģa seguma remonts Ezera ielā no Bernātu līdz Bārtas ielai.
  15. Turpināsies teritorijas labiekārtošana un inženierkomunikāciju pieslēgumu būvdarbi Zvejnieku alejā 2, kur paredzēts uzbūvēt slēgto futbola halli.
  16. Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukumu turpināsies būvdarbi Eiropas Savienības līdzfinansētajā Lielās ielas posma un Tramvaja tilta pārbūves projektā.
  17. Citos ES līdzfinansētajos projektos (Vecās ostmalas, Vētru ielas, Kapsēdes ielas posma un Grīzupes ielas pārbūves projektā) būvdarbi atsāksies, kad būs atbilstoši laika apstākļi (piemēram, vidējā gaisa temperatūra) asfalta kārtu ieklāšanai un pārējo darbu veikšanai.
  18. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies dzīvojamās ēkas pārbūves darbi par biroja ēku Cenkones ielā 18/20.
  19. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24.
  20. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

  Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

  Komunālās pārvaldes atbildības jomas ir:

  • pilsētas apgaismojums;
  • ielu brauktuvju/ceļu un veloceļu kopšana un uzturēšana;
  • lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšana;
  • parku, skvēru, pilsētas mežu, kā arī pludmales kopšana un uzturēšana;
  • ceļu satiksmes zīmju stāvoklis;
  • luksoforu darbība.

  Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: samd@liepaja.lv