Liepājas domes un iestāžu notikumu plāns laikā no 22. līdz 26. februārim19. februāris, 2021Pašvaldība

  Pirmdiena, 22. februāris

  13.00 Pirmsskolu un skolu logopēdu profesionālās sarunas, tiešsaistē.

  17.00 Administratīvā komisija, attālināti tiešsaistē.

  Liepājas pilsētas domes vadības attālinātās iknedēļas tikšanās ar pārvaldīto nozaru iestāžu vadītājiem.

  Līdz 26. februārim notiek pirmskolu un skolu pieteikšanās Radošuma dienu 2021 konkursam “Nākotnes Liepāja”.

  Otrdiena, 23. februāris

  9.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, attālināti tiešsaistē.

  13.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu/vadītāju vietnieku izglītības jomā sanāksme.

  Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis saņems Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pateicību Liepājas domei. Pateicību pasniegs Zemessardzes 44. kājnieku bataljona komandieris.

  23. un 24. februārī plkst. 14.00 kursi pedagogiem „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”, tiešsaistē.

  Trešdiena, 24. februāris

  13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē.

  14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.

  15.00 Konkursa ,,Skolēni eksperimentē” noslēguma pasākums, tiešsaistē.

  16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

  Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies Latvijas Basketbolu savienības padomes sēdē.

  Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies Liepājas SEZ valdes sēdē.

  Ceturtdiena, 25. februāris

  15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

  Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja valdes locekle Intra Šoriņa piedalīsies Klaipēdas universitātes Tūrisma studiju lekcijā par Liepājas tūrismu un pieredzes apmaiņu.

  PI “Komunālā pārvalde” plānotie darbi

  1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  4. Ja būs piemēroti laikapstākļi, notiks koku vainagu veidošana.
  5. Būvprojektam “Roņu ielas pārbūve, Liepājā” ir tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
  6. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Būvdarbu laikā līdz 2021. gada augustam būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
  7. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts grants seguma brauktuves pārbūves objektā – Jāņa Asara ielā.
  8. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ietves un veloceļa izbūves darbu objektā – 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu, gar dzīvnieku patversmi “Lauvas sirds”.
  9. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts Tosmares ielas brauktuves pārbūves teritorijā - no F.Grīniņa līdz Metalurga ielai. Ir satiksmes ierobežojumi.
  10. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ielas pārbūves objektā – L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
  11. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
  12. Turpināsies estrādes “Pūt, vējiņi!” pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
  13. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
  14. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
  15. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.

  Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

  Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: samd@liepaja.lv