Liepājas domes un iestāžu notikumu plāns laikā no 23. līdz 27. novembrim20. novembris, 2020Pašvaldība

  Pirmdiena, 23. novembris

  9.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, attālināti tiešsaistē.

  15.30 Meistarklase sākumskolas klašu audzinātājiem, attālināti tiešsaistē.

  17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas iela 48.

  Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē tiksies ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, lai pārrunātu aktualitātes.

  Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis attālināti tiešsaistē tiksies ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi, lai pārrunātu aktualitātes.

  Sociālais dienests turpina valsts piešķirto bezmaksas sejas aizsargmasku izdali iedzīvotājiem trīs pilsētas vietās – E. Vedenbauma ielā 3, Klaipēdas ielā 96a un Krūmu ielā 41/43, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

  Vēl līdz 30. novembrim politiski represētās personas var pieteikties svētku pabalstam Latvijas republikas Proklamēšanas gadadienā.

  Līdz 15. decembrim ģimenes, kuras audzina četrus vai vairāk bērnus, bērnu invalīdu, aizbildnībā esošu bērnu, var pieteikties Sociālajā dienestā Ziemassvētku pabalstam.

  Otrdiena, 24. novembris

  13.30 Pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu, vadītāju vietnieku izglītības jomā sanāksme, attālināti tiešsaistē.

  15.00 Vides komisija, attālināti tiešsaistē.

  15.30 Meistarklase klašu audzinātājiem: klases ekskursija mācību procesā, attālināti tiešsaistē.

  Trešdiena, 25. novembris

  12.00 Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrā Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs pasniegs centra brīvprātīgajam darbiniekam Guntim Ivanovskim Tieslietu ministrijas apbalvojumu "Cilvēks cilvēkam" par nesavtīgu darbu ar ieslodzījumā un probācijas uzraudzībā esošiem klientiem, ieguldījumu resocializācijas procesa veicināšanā un popularizēšanā Liepājā.

  13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē.

  14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.

  14.00 Apmācības izglītības jomā “Stratēģijas kā matemātikas satura elements”, attālināti tiešsaistē.

  16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

  Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis sasauc Konsorcija izveides Uzraudzības padomes sēdi, lai sadarbībā ar Dynamic University informētu pārējos padomes locekļus par Konsorcija virzības progresu, papildus iezīmējot tālākās rīcības.

  Ceturtdiena, 26. novembris

  8.10 Liepājas domes vadība informēs “Rietumu radio” klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.

  13.00 Seminārs pirmsskolas skolotājiem “Ceļš līdz sekmīgai tekstpratībai”, attālināti tiešsaistē.

  15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

  Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis pasniegs balvu “Cilvēka izaugsmei” laureātam par pašaizliedzīgu darbu veselības un labklājības jomā, Jāņa Čakstes laukumā.

  Piektdiena, 27. novembris

  Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies Ukrainas krīzes mediju centra organizētā konferencē, kuras tēma ir "Krīze un komunikācija: pašvaldību pieredze ārkārtējā situācijā. Rīcības un komunikācija ar sabiedrību."

  Pie Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību mājā tiks uzstādīts Adventa vainags. Svinīgais pasākums šogad nenotiks.

  PI “Komunālā pārvalde” plānotie darbi

  1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  4. Notiks jauno koku stādījumu kopšana un turpināsies koku vainagu veidošana.
  5. Turpināsies būvprojekta “Roņu ielas pārbūve, Liepājā” īstenošana. Līdz 15. decembrim būs slēgta satiksme Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 6.
  6. Ir pabeigta Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve, Cukura ielā atjaunota satiksme, taču turpinās objekta un nepieciešamo dokumentu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā. Autovadītāji aicināti sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm!
  7. Turpināsies darbi Zirgu salā – projekta “Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5. kārta”.
  8. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm, jo būvdarbu laikā, līdz 2021. gada augustam, ielā būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
  9. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts.
  10. Turpināsies grants seguma brauktuves pārbūve Jāņa Asara, Kviešu un A. Klints ielā.
  11. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
  12. Turpināsies ietves un veloceļa izbūves darbi 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu - gar dzīvnieku patversmi “Lauvas sirds”.
  13. Uzsākta Tosmares ielas brauktuves pārbūve no F. Grīniņa līdz Metalurga ielai.
  14. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
  15. Turpināsies estrādes “Pūt, vējiņi!” pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
  16. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
  17. Turpināsies jauna apgaismojuma kabeļu tīklu izbūve Rožu laukumā un Vecās ostmalas promenādē.
  18. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
  19. Kopš 25. oktobra strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.

  Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

  Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: samd@liepaja.lv